New MMSA spank logo

La pielea goala

by Alex din iasi

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 24 Jun 2007


Moldova e un tinut sãrac, aflat undeva între Carpati si stepã. În copilãrie, Iasiul era un oras patriarhal, scãpãtat din rangul sãu de fostã capitalã. Ascuns printre coline, era invadat de miros de tei în luna mai, de verdeatã vara si de aroma mustului cãtre toamnã. Copilãria aveam sã mi-o petrec în parcurile din jurul casei. Pedepsele corporale? Erau în firea lucrurilor: bãtaia e ruptã din rai, ziceau bãtrînii. La fel gîndeau pãrintii si chiar noi, copiii, credeam la fel...

Nimic neobisnuit. La scoalã, pentru o nãzbîtie în recreatie, te puteai trezi scos în fata clasei si bãtut cu rigla la palme. Ne asteptam rîndul fiecare, patru-cinci, în sir. Ratia era cea obisnuitã: palma stîngã, bine întinsã, apoi cea dreaptã, cîte cinci lovituri... Pentru cîteva ore, palmele rãmîneau umflate si rosii. Si usturau...

Erau apoi greselile grave. Notele proaste, de pildã, de care, pe mine, m-a ferit Dumnezeu... Pe unii colegi însã, nu. Trebuiau sã vinã a doua zi cu pãrintii la scoalã... Stiau ce va urma... Cîteva palme zdravene în fata clasei sau "socoteala" de-acasã. Ne-nfioram cu totii. Unii treceau cu aparentã nepãsare "hopul". Vecinul meu, Mircea, avea sîmbãtã "recapitulare". Pãrintii notau totul într-un carnetel. Orice gresealã. Sîmbãta se trãgea linia si se fãceau socotelile. Era o contabilitate riguroasã, transformatã apoi în lovituri. Pe care le si primea imediat. Altii însã aveau parte de clipe mai grele. Chemat cu mama la scoalã, Puiu, alt coleg, a trebuit sã-si dea jos pantalonii pentru a demonstra tuturor cã primise acasã ceea ce merita...

Ca sã vã spun drept, îmi era fricã de bãtaie. De obicei, cînd eram pedepsit, eram trimis la culcare flãmînd. Degeaba plîngeam... Pînã a doua zi nu primeam decît pîine si apã. De o bãtaie adevãratã însã nu-mi amintesc. O palmã, douã... poate chiar o curea. Imediat eram pus în genunchi sã-mi cer iertare. Promiteam sã nu mai fac si scãpam ieftin. În schimb, asistasem la "judecata" de care aveau parte prietenii mei... O orã întîrziere acasã, de la schi sau fotbal, putea sã însemne 25 de curele, pe numãratelea, primite metodic la fund. Îmi venea chiar si mie sã plîng asistînd la "spectacol". Si nu rareori, din stradã, auzeai din cîte o casã, prin geamurile larg deschise, sunetele cunoscute, rare dar ritmice, ale loviturilor de curea.

O datã, îmi amintesc, zgomotele acelea menite sã bage spaima în orice copil sunau mai altfel ca de obicei. Mai sec: pedeapsa era aplicatã la pielea goalã. La pielea goalã ? Un nou fior... Nu-mi închipuiam cum e. Groaznic! Sã iei bãtaie la pielea goalã... Eram cu Mihai.

— Tu n-ai mîncat niciodatã bãtaie?

— Uneori... (Destul de rar, v-am zis.)

— La pielea goalã?

— Nu, am rãspuns.

— Pãi ce fel de mardealã-i aia? Mãcar cîteva curele trebuie sã iei la curu' gol. Sã-ti dai jos pantalonii, altfel e floare la ureche, nu-i caft adevãrat...

Încercase parcã bunica, odatã. Cînd o fãceam boacãnã, de fricã, mã ascundeam. Asteptam sã vinã seara, mai amînam clipa, în speranta cã "va trece" si o sã fiu iertat. Mã bãgam în pat pe întuneric si mã fãceam cã dorm. Ceva mã fãcea sã cred cã nu voi fi trezit din somn. De obicei, îi pãcãleam, scãpam de bãtaie. Atunci însã bunica n-a vrut sã stie nimic. A aprins lumina si m-a dat jos din pat, hotãrîtã sã-mi aplice pedeapsa ce-o meritam. Mi-era fricã de bãtaie, am spus. Nu eram dintre copiii care la comanda "du-te în baie, adã cureaua si întinde-te pe pat" se supuneau fãrã crîcnire, îsi primeau numãrul dinainte hotãrît de lovituri, dupã care se sculau si duceau cureaua la locul ei stiut. Nu. Întotdeauna încercam sã scap, sã gãsesc o portitã de fugã. Iar bunica era nepregãtitã. A încercat sã-mi dea jos pantalonii de pijama. Sã mã loveascã cu palma... Dar am tinut de elastic cît am putut si la prima neatentie am fugit... Am scãpat si de acea datã cu doar cîteva vînãtãi, care au si trecut.

La pielea goalã... Ti se dau pantalonii jos sau poate cã ti-i scoti chiar tu... Apoi chilotii... Ramîi în pielea goalã... Simti aerul rece la picioare, la fund, la copase, stai în asteptare... Începe... Loviturile dor, cureaua loveste direct la tintã... sau alãturi... Rãmîne durerea... si vînãtãile...

Împlinisem 12 ani cînd aveam sã aflu cum e. Pe atunci te-mbrãcai cu ce apucau pãrintii sã-ti cumpere. Ce se gãsea. Era într-o iarnã, era frig si, cum nu existau treninguri de flanea pe atunci, ca acum, ci doar împletite din lînã, mama îmi cumpãrase unul. Trebuia sã-l îmbrac ca sã pot iesi afarã cu sania. Or, eu nu voiam sã port pantaloni din lînã. Erau foarte aspri si "mã zgîrîiau".

— Îmbracã-i, ãstia nu sunt asa.

Am zis sã încerc, n-am ce pierde, decis totusi sã nu-i port.

— Cum ti se par ?

— Sunt aspri mamã, mã zgîr, nu-i port.

— Ba trebuie sã-i porti.

Nu stiam ce avea sã urmeze. Asa cã am rãspuns:

— Ba nu.

— Trebuie!

— Nu.

Pentru moment, mama pãru sã devinã întelegãtoare.

— Bine, atunci scoate-ti-i...

Fericit cã am învins, n-am observat cã mama încuiase deja usa de la camerã. Asa cã mi-am dat jos pantalonii de bunã voie. Abia dupã aceea am observat cã avea deja o curea în mînã. Era însã prea tîrziu. Usa fusese încuiatã si nu mai aveam nici o scãpare.

— Întinde-te pe pat cu fata-n jos!

— Nu, te rog nu mã bate...

— Întinde-te pe pat, am spus, altfel...

Obisnuit sã "negociez", mi-am zis cã poate scap si de data aceasta.

— Bine, mã-ntind, dar sã nu mã bati...

— Am sã vãd ! Treci pe pat...

Sunau totusi a promisiune vorbele mamei. Asa cã m-am întins pe pat, cu fata în jos, cu gîndul cã scap de bãtaie. Tin minte bine ce-a urmat. Chilotii mi-au fast smulsi si am primit cîteva curele la fundul gol. Fusesem trãdat! Tipam ca din gurã de sarpe în timp ce fundul mã durea si parcã îmi luase foc.

— De ce m-ai bãtuuut ? Ai promis cã dacã stau cuminte pe pat nu tragi...

— Trebuie sã porti pantalonii !

— Nu-i pooort... Nu vreaaau... Mã zgîîîîr...

— Ba ai sã-i porti!

— Nu vreeaaauu...

— Atunci întinde-te din nou pe pat.

— Nu, cã iar mã bati...

— Îmbracã pantalonii!

— Nu!

A urmat repriza a doua. Alte curele la fundul gol...

— Pune-ti pantalonii !

— Nuuuu...

Urlam incontinuu... Mama însã îsi pãstra calmul.

— Atunci te bat pînã ai sã-i îmbraci...

Scãpare n-aveam. Urma sã fiu bãtut cu cureaua la pielea goalã pînã voi spune da.

În acea zi am plecat de-acasã purtînd pantalonii cei noi, din lînã. Curlele primite la fundul gol si-au fãcut efectul! Doar în acea zi. În urmãtoarele am încercat sã scap de ei cît am putut. Bãtaia însã o tin minte si astãzi...

A fost, cred, prima bãtaie adevãratã din viata mea.


Show all the stories by Alex din iasi
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org