New MMSA spank logo

Cîteva nuiele într-o vara : o reverie, si-atît (I Only Switched Him One Summer : A Daydream)

by Alex din iasi

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 20 Apr 2008


Lui Tim, care m-a ajutat ca un adevãrat prieten sã mã prezint biciuit si gol în fata tuturor

Nota autorului : Multe persoane m-au tot întrebat ce a fost între mine si Andrei în vacanta aceea de varã. Ca sã nu trezesc bãnuieli, am rãspuns cît mai scurt : nimic, absolut nimic ! Trebuie sã recunosc cã am mintit. Cãci m-am decis sã spun adevãrul, sã relatez faptele cum s-au petrecut. Si pentru ca totul sã nu disparã în ceata uitãrii, voi asterne pe hîrtie povestea acelei veri. Voi retrãi excursia mea cu Andrei, disecînd-o în cele mai neînsemnate detaliile si voi redestepta sentimentele mele din tinerete, nehotãrîrea si emotiile de-atunci, ca si cum le-as trãi astãzi din nou.

Printre rînduri, veti întelege cã reveria mea nu e vis. Cã atractia noastrã, mai mult sau mai putin reciprocã, ne-a dus pînã la limita pe care adolescenta noastrã tîrzie o putea suporta. Nu stiam niciunul unde se aflã hotarul trasat de acea normã strîmbã ce respingea tot ce e diferit, normã impusã de societatea în care crescusem si în care am fost educati. Îl cãutam timorati, fiindu-ne cãlãuze, fiind si exploratori, si întrebîndu-ne ce vom deveni dacã hazardul ne va duce de cealaltã parte a acelui hotar. Vom rãmîne acolo, vom purcede înainte, vom reveni înapoi ?

Delta Dunãrii e tinutul de basm în care se petrece povestea mea si ea are tainele ei. Delta e inundatã de ape, dar si de strigãte de neînteles, de chemãrile întru împreunare pe care ea le transmite necontenit tuturor. Un asemnea strigãt e, de altfel, si povestea mea. Pãsãri si pesti din cele mai felurite specii parcurg distante uriase ca sã se împerecheze aici. Delta îi adunã pe toti la sîn, îi ademeneste cu mrejele ei, fãcîndu-i sã creadã cã au ajuns, poate, în Paradis. Un Paradis al iubirii rîvnit îndelung, în care, dînd frîu liber ispitei repetate de veacuri, pentru o clipã, si eu, si Andrei, ne-am cufundat.

Poate cã grindul de lîngã Sulina mai dãinuie si azi. Poate cã apele Dunãrii nu au acoperit de-a pururi acel loc ce va sãlãslui vesnic în sufletul meu. Poate cã alti tineri si-au asezat cortul acolo si au pãsit împreunã dincolo de pragul dincolo de care noi nu am îndrãznit sã ne avîntãm. Poate cã si salcia dãinuie si, fãcute din ramurile ei, alte nuiele au biciuit, cu mai multã iubire, trupul rîvnit al unui alt bãiat.

Sînt multi cei care cred în popor cã salcia are virtuti miraculoase pentru noi. Primãvara, bãietii si fetele împletesc coronite si cingãtori din ramurile ei si le poartã convinsi cã doar asa sporesc fertilitatea a tot ce e viu pe pãmînt. Lovit cu nuiaua de salcie, un flãcãu poate sã-si afle mai iute perechea si sã devinã mai bãrbat. Un eres cu nuiele de salcie va fi si povestea mea.

Mi-ar plãcea sã cred cã spun doar o întîmplare obisnuitã de-o varã, cã nu va surprinde pe nimeni, ci, dimpotrivã, cã în Deltã sau oriunde altundeva, alti tineri retrãiesc aidoma, poate chiar cu mai multã ardoare, chemati de acelasi imbold spre a-si lãmuri propria naturã si înclinatiile din ei. Mi-ar place sã cred cã, peste ani, spre deosebire de mine acum, ei vor putea sã afirme, lipsiti de orice nostalgii, cã, retrãindu-si povestea pînã la capãt, nimic n-ar dori sã se fi petrecut altcumva.

 

Cîteva nuiele într-o varã : o reverie, si-atît

 

În acea varã am fost împreunã cu Andrei în Deltã.

Era vacantã. Primul nostru an de studentie luase sfîrsit. Puteam sã uitãm de cursuri si seminarii, puteam sã uitãm de bibliografii, de mîncarea de la cantinã si de retetele "alimentatiei stiintifice" recomandate de nutritionistii nostri tîmpiti. Sã uitãm camerele din cãmin în care stãteam înghesuiti cîte sase, de apa caldã care mai mult nu curgea, iar cînd curgea trebuia sã ne repezim si sã ne spãlãm repede cu totii, la cele cîteva dusuri ce functionau pe etaj, înainte ca apa sã fie opritã iar.

Stãteam în puta goalã la spãlãtor si ne asteptam rîndul, nici o intimitate nefiind cu putintã ; fãceam haz de necaz, îi grãbeam pe cei ajunsi înaintea noastrã, fãcînd glume soldãtesti pe seama lor, si, în cele din urmã, intram alãturi de ei, mai multi sub un dus, înghiontindu-ne, atingîndu-ne corpurile goale, involuntar sau doar curiosi sã vedem cine rezistã mai mult. Apoi, cînd primul dintre noi ceda, cînd penisul lui dãdea semne de erectie evidentã, ne repezeam cu frînghiile pe care de obicei ne uscam lenjeria spãlatã si începeam sã-l lovim peste fese si pe spate, tot mai vîrtos, lãsîndu-i cîteva vînãtãi drept pedeapsã. Urla ãla la noi, topãia ca un cocostîrc la fiece loviturã, ne ruga sã lovim mai cumpãtat, încerca sã se apere dezordonat cu o mînã, în vreme ce cu cealaltã dãdea sã-si ascundã vinovãtia, adicã penisul care-l fãcuse de rîs. Am încasat-o si eu acolo cu frînghia de rufe udã, de cîteva ori, si n-a fost usor. Apoi, fericiti cã ne-am spãlat, ne întorceam cu totii în "celulele" noastre.

Nu trebuia sã mai mituim portarii ca sã fim primiti în cãmin dupã ora de închidere ; puteam sã uitãm igrasia, peretii zoiosi, frigul din camere, becul chior la care ne cãzneam sã citim noaptea pentru a nu depãsi kilowatii alocati, cãci ar fi rãmas întreg cãminul în întuneric ; sã uitãm de sala de lecturã, cu mesele ei scrijelite si scaunele rupte, cu televizorul ce sedea ca o mobilã inutilã, de care ne aminteam doar atunci cînd "se dãdea" un meci ; sã uitam de cimentul rece de pe holul întunecat si neprietenos ; uitam urîtenia aceea în care ne consumam tineretea, ispitele, iubirea, deznãdejdea, ba chiar si nuditatea, atunci cînd se putea.

Vara era anotimpul "nostru" si numai al nostru, cînd cuceream lumea, era ca un colac de salvare, atunci lepãdam de pe noi hainele promiscuitãtii purtate vreme de un an si plecam în vacantã scãpati de inhibitii, cît se putea, simtindu-ne tineri, ca la optsprezece ani, însotiti de incertitudini, dar si de tot atîtea sperante desarte. Vara eram, dacã nu liberi de-adevãrat, mãcar ceva mai fericiti.

Plãnuisem escapada în Deltã de cîteva luni. Luasem o hartã, am cules informatii si, în cele din urmã, ne-am decis sã campãm pe un grind. Nu mai tin minte cum l-am convins pe Andrei sã mergem împreunã, doar noi doi, neînsotiti de gagici. N-a fost usor, Andrei avea o prietenã cu care îl vedeam dansînd uneori, iar eu, ei bine, si eu mergeam sã mã zbîntui cu prietena "mea".

Vaporul ne-a dus de la Galati cãtre Tulcea, apoi la Sulina, portul pescãresc situat la vãrsarea Dunãrii în mare. De acolo, un localnic ne-a condus cu barca prin Deltã, vreme de douã-trei ore, pînã la grindul pe care urma sã ne instalãm.

O vreme, am tãcut toti trei, uimiti de linistea deplinã din jur, întreruptã doar de zborul vreunei rate sãlbatice speriate de valurile pe care barca le producea în apele calme ale canalului prin care vîsleam. Apoi, pescarul a început sã ne chestioneze, cine sîntem, de unde venim si ce vrem sã facem prin Deltã. Sã pescuim, am rãspuns, nu întru totul convinsi. S-a uitat neîncrezãtor la unditele noastre, la sacii de alimente, ne-a mãsurat pe fiecare, pe rînd, l-am simtit cercetîndu-ne bratele goale, cãci purtam tricouri care ne lãsau umerii goi si pantaloni scurti, foarte strîmti ; ne-a examinat picioarele si pulpele dezvelite, apoi, parcã în glumã, mi s-a pãrut, ne-a zis doar atît : "Aveti grijã bãieti, sã nu vã pîrliti ! Sînteti tineri, dar cam albi la piele, sã nu vã pãtrundã, cã soarele aici nu iartã nimic". Si a tras o duscã dintr-o sticlã cu vodkã, si-a sters mustata hîtru, apoi ne-a zîmbit.

Ne-am instalat cortul pe grind, în jurul nostru era stuf si doar cîteva sãlcii, am mîncat, n-am aprins focul, de teama tîntarilor si, cum se fãcuse tîrziu, ne-am retras în cort. În acea noapte am dormit amîndoi îmbrãcati doar în slip, ne simteam foarte intimi, încît, o vreme, am discutat banalitãti si ne-am fãcut confesiuni, tipul acela de mãrturisiri pe care bãietii si-l fac adeseori despre fete. Tin minte cã, la un moment dat, adormisem, dar m-am trezit. Parcã-l zãrisem în somn pe Andrei cu prietena lui. Erau undeva într-un parc, o sãruta îndelung, muscîndu-o de buze, fata purta o fustã scurtã si el i-o ridicase foarte sus ; îi mîngîia pulpele, cu miscãri avide, apoi i-a luat fesele în cãusul palmelor si i le-a strîns. M-am trezit cu impresia cã buzele mã usturã, ca muscate de o gurã strãinã, cã picioarele mele erau mai fierbinti si cã mã durea carnea de pe fese, ca si cum ar fi fost înrosite de niste palme primite recent. Apoi am adormit iute la loc.

A doua zi, urma sã "intrãm la apã", adicã sã pescuim. Ne-am ales locurile de unde sã aruncãm undita, la vreo zece metri distantã unul de celãlalt, si ne-am pregãtit minutios cîrlig cu cîrlig. Pentru mine, sosise momentul mult asteptat. Fãrã sã mai privesc în jur, mi-am scos în grabã slipul, dorind sã par cît mai nepãsãtor, cît mai sigur pe mine, si am fãcut, gol, cîtiva pasi în apã, depãrtîndu-mã de mal. Apa îmi ajungea la genunchi.

— E pãcat sã nu facem nudism, i-am spus lui Andrei – si nu stiu dacã era doar o justificare sau, mai curînd, o invitatie – , cãci nu ne vede nimeni pe-aici.

Am asteptat cu teamã sã-l vãd ce-mi rãspunde. Andrei m-a scrutat cu privirea sincer mirat, a dat neîncrezãtor din cap, s-a uitat de jur împrejur, era doar apã si stuf ; l-am simtit cum ezitã, apoi si-a dat si el slipul jos, timid, lãsîndu-l pe grind. Mica mea stratagemã se împlinise, aveam pentru prima datã prilejul sã vãd un Andrei gol-golut.

Am pescuit douã ceasuri, aruncîndu-i priviri fugare si ferindu-mã sã dau în vileag exaltarea pe care o resimteam. Apoi, cînd soarele a prins sã urce pe cer si pielea noastrã devenise fierbinte, am iesit amîndoi la mal. M-am asezat pe iarbã, am cãutat flaconul cu cremã luat de acasã ca sã mã apere de arsuri, si am început sã mã ung pe tot corpul – mai întîi, pe fatã si gît, pe piept si pe brate, pe picioare, apoi mi-am uns penisul, în fine, conform scenariului pe care-l aveam în minte, l-am rugat :

— Andrei... dã-mã tu cu cremã pe spate... te rog...

Si m-am întins în iarbã, cu burta în jos. Am simtit mîinile lui viguroase atingîndu-mi mai întîi umerii si spatele gol, apoi coborînd tot mai jos, i-am simtit palmele cuprinzîndu-mi fesele, pulpele, masîndu-mi-le cu miscãri pe care nici mãcar în fantasmele mele nu mi le închipuisem atît de iscusite. Emotia m-a împiedicat sã mã las în voia firii, eram destul de crispat, simteam cã fibrele trupului meu nu voiau sã se lase întru totul pradã plãcerii, cã nu eram implicat pe deplin în starea aceea de nuditate atît de intimã si, totodatã, atît de provocatoare carnal, iar atingerea palmelor lui Andrei, desi extrem de plãcutã, o percepeam asemenea unui stimul indicibil de care nu stiam dacã pielea mea avea dreptul neîngrãdit sã se bucure liber sau nu.

A fost apoi rîndul meu. L-am întrebat din priviri si Andrei a zis da, cu un semn abia perceptibil din cap ; eu îmi simteam deja mîinile umede, tremurîndu-mi usor de emotie, încît abia le puteam stãpîni. Atingerea spatelui gol mi-a dat fiori, pielea lui pãrea croitã din velur mãtãsos, l-am uns cu cremã pe fund, atingîndu-i-l delicat, cu mîngîieri mai mult feminine, ferindu-mã sã-i frãmînt fesele, ca douã rodii cu învelisul neted, cu palmele mele sau sã-i ating, din gresealã, cu degetele, pielea cea finã a adînciturii ce le separa. Avea fese robuste, masculine, si coapsele albe, de un alb ce contrasta izbitor cu restul trupului sãu puternic si usor bronzat, ca un fruct abia dat în pîrg ce tinde sã devinã castaniu. I-am întins cremã pe pulpele picioarelor lui ce pãreau cioplite de un sculptor iscusit, cu miscãri lente, ca si cum mîngîiam un obiect pretios ; i-am dezmierdat gambele frumos conturate, de adonis, bucurîndu-mã de fiecare fibrã ce se lãsa si nu prea în voia palmelor mele pãtimase. Credeam, în ceasul acela, mai curînd cã visez.

Iar dacã ceva pare de necrezut în relatarea mea, vã rog sã tineti cont cã, pe atunci, eram doi tineri abia iesiti din adolescentã, care, desi ar fi trebuit sã-si fi consumat de mult primele iubiri, dimpotrivã, erau virgini si frãmîntati de multiple complexe, încît atingerile acelea dãdeau nastere unor fiori pe care nu îi puteam explica. Motivul era, lesne de înteles, lipsa de educatie sexualã, dar si comportamentul nostru social retardat, privati fiind de acele experiente firesti pe care lumea în care trãiam considera cã trebuiau eludate, dacã nu chiar interzise complet.

Andrei se simtea vãdit incomodat de starea lui de nuditate, chiar dacã n-o arãta explicit. Fusese crescut într-un cãtun izolat de munte, într-o familie de tãrani cu fricã de Dumnezeu, apartinea unei secte ce nu îngãduia bucuria lumeascã si pentru care organele genitale aveau doar rol de a procrea ; acea sectã condamna orice plãcere, nici chiar fecundarea, avea sã afle Andrei mai tîrziu, nu cerea goliciunea trupeascã, era doar un act fiziologic necesar, si-atît. Cît despre nuditate, era starea pierdutã pentru totdeauna, prin alungarea omului din Paradis.

Încît, desi mîncase bãtaie des, nu fusese niciodatã pus în situatia sã-si dea, de fatã cu altii, pantalonii jos, ca noi toti. Pentru orice gresealã, taicã-su trãgea cu creionul o linie într-un carnet si duminica, dupã ce veneau de la bisericã, îi umfla, în numele Domnului, palmele cu un bãt. Andrei primea atîtea lovituri cu bãtul la palme cîte dungi fuseserã notate în carnet. Era un moment solemn în familie, se adunau toti sã converteascã greselile de peste sãptãmînã ale fiului în durere, ca semn al vointei divine, si apoi se rugau. Cu palmele umflate si rosii, Andrei era pus sã stea în genunchi, sã se închine, sã cearã iertare si astfel sã multumeascã Celui de Sus pentru marea bunãtate de a fi fost îndrumat cu bãtul pe calea cea dreaptã si de a nu fi fost lãsat sã cadã tot mai mult în pãcat.

Iar cînd ofensa era mare si orice mãsurã era întrecutã, cînd numãrul liniilor din carnet crestea alarmant, cînd la orizont se ivea pericolul ca Divalul însusi sã-l ia pe Andrei sub stãpînirea sa, atunci si asprimea pedepsei crestea. Andrei era pus sã se descalte pentru ca sã fie bãtut la tãlpi. Loviturile cu bãtul sau cu un mat gros de bou, pe care taicã-su i le aplica cu aceeasi ardoare religioasã la tãlpile goale, în vreme ce Andrei trebuia sã stea neclintit, întins pe masa cea mare din sufragerie, erau si ele, în egalã mãsurã, vointa lui Dumnezeu. Cãci El, de acolo de Sus, stia cel mai bine cã la tãlpi durerea e mai chinuitoare, cã de la tãlpi urcã mai iute la cap. Duminica, palmele si tãlpile lui Andrei deveneau rosii, pãrînd stigmatele suferintei unui Hrist.

Pudoarea lui era dobînditã prin fel de fel de oprelisti, si eu nu stiam cum sã i-o înfrîng. Cãci, pe grind, eu îmi trãiam nuditatea în mod diferit, emotionat ca atunci cînd mã dezbrãcasem prima oarã în camera unei fete ca sã mã strecor apoi, lîngã ea, gol, în pat ; am stat amîndoi sub aceeasi plapumã cu arome de levãnticã, sub care, trupurile noastre goale s-au îmbrãtisat îndelung si ne-am sãrutat, doar atît... Sau eram cuprins de aceiasi fiori ce îmi stãpîneau mintea cînd, adolescent fiind, îmi lepãdam hainele toate, simtindu-mã liber si nestînjenit, si mã priveam ore în sir, gol, în oglinda cea mare din dormitor, atras de însemnele virilitãtii mele ce abia se contura, si pe care le examinam cu nesat.

Încît, în dupã-amiaza aceea i-am vorbit lui Andrei despre Platon, pe care tocmai îl citisem recent. I-am spus despre Banchetul iubirii si despre mitul omului androgin. Despre atractia jumãtãtilor ce se cautã una pe alta si despre cum pot ele sã compunã un întreg. Despre "iubirea supremã" ce nu poate fi decît între doi bãrbati, cînd fiecare iubeste pe celãlalt si este, la rîndul sãu, cel iubit. Cã femeia e vrednicã de ocrotire si copulare, destinul hãrãzindu-i în lume doar un rost procreativ. I-am spus despre Lysis si Hypotalles, despre iubirea lor neîmpãrtãsitã, si despre kalos kagathia, despre dragostea pentru tot ce în om e bun si frumos. I-am spus cã, dupã Platon, sufletul e cel ce trebuie sã suporte pedepse ca sã fie "disciplinat", în vreme ce corpul îsi urmeazã chemarea fãrã oprelisti stabilitã de zei. În tot acest timp, ascultîndu-mã cu atentie, Andrei a tãcut, n-a scos nici un cuvînt.

I-am povestit cã în tãrile arabe prin care cãlãtorisem, femeile nu pot sta în public laolaltã cu bãrbatii nicicînd ; i-am descris bãietii frumosi si atît de amabili, mereu cu zîmbete luminoase pe buze, care ne slujeau la hotel, avînd ochi strãlucitori si trasãturi minunate. Servantii aceia purtau nume de flori si rãspîndeau delicate miresme, parfumuri de plante preparate dupã anume retete, cu efectul ispititor, retete probate de-o stiintã pãstratã de veacuri în tainã în Orient ; iar drept vesminte, foloseau doar djalabya albe si lungi, croite din cea mai finã mãtasã, prin care, la lumina zilei, li se întrezãreau trupurile maronii, perfect goale, iradiind provocãri vagi si ademeniri.

I-am spus cã eu si prietenii mei mîncam bãtaie doar cu cureaua, si cã loviturile ni se administrau la fundul gol. Cã era decizia bãtrînului meu, si doar a lui, pe care cu vremea o acceptasem, sã mã dezbrac de tot înainte ca sã primesc de la el numãrul de lovituri stabilit ; si cã pedeapsa corporalã pe care o primeam de la el la pielea goalã o consideram menitã sã mã facã sã plãtesc într-un mod echitabil greseala, ba chiar sã mã absolve de ea ; cã era o dureroasã sanctiune disciplinarã, si în nici într-un caz vointa lui Dumnezeu, cãci tatãl meu era cam ateu. Cã asa dupã cum, pentru faptele noastre bune, ne bucurãm de recompense pe lumea aceasta, ba chiar uneori le dorim, în aceeasi mãsurã trebuie sã ne supunem de bunã voie pedepsei meritate si sã plãtim pretul, chiar dacã sanctiunea e una trupeascã, atunci cînd comitem greseli. Si cã, pentru mine, starea de nuditate, cum era si cea impusã de tata atunci cînd urma sã fiu biciuit, nu mai era de mult o umilintã, nici rusinoasã, ci, dimpotrivã, era o conditionare fireascã, si cã suportam consecinta pe deplin meritatã a faptelor mele, pe care mi le asumam ; si cã, în ce mã priveste, mã acomodasem cu ea. Si i-am mai spus cã trupul gol e triumful naturii si proiectul ei perfect pe Pãmînt.

Andrei a tãcut în seara aceea, pãrea dus pe gînduri si oarecum tulburat. Intuise, poate si el, ca si mine, nu întru totul constient, cã, hotãrînd sã venim aici împreunã, într-un asemenea loc atît de frumos si sãlbatic, simturile noastre se vor ascuti ; cã doi prieteni singuri, aflati pe un grind, si-ar putea dori experiente care doar în închipuirile lor cele mai intime se pot întîmpla ; cã natura ne imboldea. Dar cã necunoscutul ne induce adesea o stare vagã de teamã, pe care treptat doar, pas cu pas, o putem depãsi. Poate cã, din acest motiv, mintea lui se înfierbîntase si, dintr-o fireascã prudentã, devenise mai reticent ca de obicei.

A doua zi, ritualul a fost cam acelasi, eram deja antrenati. Am pescuit goi, fãrã sã mai avem vreo sfialã sau jenã, vreme de un ceas, ne-am uns unul altuia cu cremã trupul ca sã ne ferim de razele soarelui înzecite de reflexele apei din jur ; poate a fost o impresie, dar, în acea dimineatã, mîinile lui Andrei mi-au masat fesele mai hotãrît ; apoi, ne-am întins goi la soare, pãstrînd o distantã precautã între noi. Trupul lui îl am si astãzi sub pleoape, îl vãd chiar si cu ochii închisi. Aveam destule reviste, le rãsfoisem, admirasem nuduri masculine perfecte, dar cu totul altceva e sã ai modelul viu al unui prieten oricînd sub priviri. Tin minte cã, la un moment dat, m-am dus în stufãris si acolo mi-am descãrcat testiculele devenite prea grele, fãcînd totul în grabã si pe furis.

Am rupt cîteva ramuri de salcie si, revenind, am început sã-l lovesc usor, ca din joacã, cu nuiaua peste picioarele goale si piept ; apoi, nuiaua i-a atins penisul si Andrei m-a privit intrigat, dar s-a abtinut si n-a protestat. Pe mãsurã ce loveam acel loc gingas – mimînd jocul – , vedeam cum membrul sãu devenea mai viril ; si atunci i-am întins lui Andrei, ca o incitare fãcutã cuiva apropiat, o nuia din salcia aceea ; a luat-o si, drept rãspuns, pensiul meu, despre care nu pot sã afirm cã rãmãsese pînã atunci amortit, a intrat si el, o nouã tintã fiind, în acel joc. Am continuat hîrjoana o vreme, rîzînd si lovindu-ne, lovind si rîzînd, de parcã eram cu adevãrat convinsi cã totul ar fi doar o joacã cu un tel inocent. Era ca atunci cînd, copil fiind, supãrîndu-mã pe alti copii cu mine de-o seamã, mã întorceam brusc cu spatele la ei si îmi lãsam pantalonii si chilotii sã-mi cadã în vine, spre a le exhiba curul meu gol, ba, eventual, mã bãteam si cu palmele peste buci, fãrã sã vãd nimic vinovat în gestul acela obscen pe care-l fãceam. Tot asa, si în jocul nostru de-acum, desi observam cum tintele pe care ni le-am ales sau le-am oferit luau tot mai mult avînt, evitam sã facem vreo conexiune nepotrivitã sau vreun proces de intentii, preferînd sã dãm totul pe seama unei libertãti cîstigate printr-un simplu hazard. Apoi, obositi, ne-am întins în iarbã pe spate, în vreme ce, sculele noastre, asmutite cu ramuri de sãlcii, priveau deja în mod natural drept cãtre cer.

Si atunci, am prins eu curajul nebun, am întins lent bratul spre Andrei, încercînd sã-i prind cu degetele penisul sãu rigid si erect ; apoi, am început sã explorez pe îndelete acel teritoriu viril, de-a lung si de-a latul, cercetînd din aproape în aproape si apãsîndu-l usor. Luat pe nepregãtite, Andrei a închis ochii si, spre marea mea usurare, a consimtit, dar nu foarte convins, la acel ritual pe care, îndeobste, îl practicasem de unul singur, de cele mai multe ori pe întuneric si pe furis.

A urmat ceea ce, pentru unul ca el, pãruse pînã atunci de neconceput : bratul lui Andrei s-a deplasat spre penisul meu, cu o lentoare de parcã fusese hipnotizat, ca si cum fluxul dorintelor mele îl contaminase, obligîndu-l sã repete în mod mecanic gestul pe care îl fãcusem eu primul, cu doar cîteva clipe în avans. M-a atins si m-am simtit ca si cum un cardinal medieval îsi oferã generos fecula spre adorare unui fidel de rang înalt ; si ne-am apucat unul altuia penisul cu palma, sîngele a început sã goneascã prin vinele noastre si ritmul miscãrii ni s-a accelerat. Respiram tot mai sacadat amîndoi, în vreme ce prindeam de veste cum un fel de extaz, un altul decît cel ce ne era deja cunoscut, sporit de ineditul posturii si de natura din jur, ne invada treptat întreaga fiintã. Cu fiecare miscare încordarea crestea, chimia epidermelor noastre desena noi reactii în lant, ale cãror energii creierul nostru le consuma, în vreme ce trupurile se strãduiau sã mentinem cadenta, ba chiar sã sporeascã, fiecare, tempoul celuilalt.

Am fost primul care am cedat, simtind prin mãruntaie cum se apropie clipa ; "hai vino", i-am zis, cãci aproape cã nu mai puteam suporta semnul ce prevestea explozia vie care curînd s-a si produs izbãvitor în creierul meu, însotitã de salve de spermã, pe care le-am ejectat abundent. M-am zbãtut cîteva clipe, tremurînd din tot corpul, apoi, imediat, palma mea, adãpostind penisul lui Andrei, a reluat acel du-te vino îndãrãtnic si perseverent si, curînd, l-am vãzut si pe el cum începe sã miste dezordonat din picioare, înãltîndu-si de-o palmã fundul de la pãmînt, de parcã era un gimnast ce ar fi vrut sã facã podul, apoi si-a lãsat capul pe spate ; avea chipul transpus, strãluminat, rãtãcind ca pe o altã planetã, si-a înclestat gura strãduindu-se sã ia avînt, si chiar a început sã geamã usor. A urmat convulsia, cîteva zbateri scurte, o contorsionare, trupul i-a dat în clocot si i s-a rãsucit, eliberînd totodatã suvoiul de spermã, fierbinte si intermitent. Apoi, brusc, Andrei s-a destins ; a întors capul spre mine, oarecum vinovat, oarecum fericit, i-am arãtat podul palmei în care mai purtam urma ofrandei sale recente, un fluid pãstos cu potential genitor ; a ridicat neajutorat din umeri si mi-a zîmbit. Aveam amîndoi pupilele mari, dilatate, luciri ca de sticlã în priviri, si organele bãrbãtiei flasce, gîfîiam încã, si eram obositi. Da, tin minte cã, dupã cîteva clipe, ne-am lipit tandru trupurile transpirate unul de altul, ne-am îmbrãtisat, apoi am mers în Dunãre si ne-am pisat. Si imediat, ne-am spãlat.

Am stat în Deltã, eu si Andrei, încã trei zile. Am pescuit goi, ne-am lovit penisul cu nuiele de salcie, ne-am sfichiuit amuzati peste fund si picioare, si fiecare a dat si a primit cît a vrut. Tin minte cum, într-o zi, mîna lui unsã cu cremã a prins acel soi de curaj ce i-a permis sã înainteze mai adînc în transeea dintre fesele mele, iar eu, la rîndu-mi, mi-am înãltat fundul mai sus, cãtre el. Era doar rãspunsul meu fãrã pic de intentii la un stimul ce mã înstiinta clar, precum prologul în teatru pe antici, cã jocul nostru putea si ar trebui sã aibã un alt înteles, unul pe care mintea încã nu-l bãnuia, în vreme ce trupul meu se grãbea sã-l accepte spre a fi rãzbit.

Apoi, ungîndu-l cu cremã, la rîndu-mi, l-am prins într-una din zile de coaie, furisîndu-mi mîna dinspre spate, printre picioarele lui usor depãrtate. Avea pielea scrotului finã, testicule tari si rotunde, ca doi bulbi de iacint ; i le-am palpat înfiorat ca un matelot fremãtînd cînd descoperã noi teritorii, dezmierdînd cu atingeri duioase limbul proaspãt cucerit ; apoi am devenit un dervis ce pipãia cu veneratie o mãrgea dintr-un sirag de mãtãnii. Oare nu atunci sã-l fi rãsturnat eu pe el cu fata spre mine si sã-l fi surprins cu un sãrut ? Am profitat amîndoi de nuditatea aceea a noastrã, cît a fost fiecare în stare sã dea si sã ia, am exploatat-o ca doi fabricanti stîngaci de parfumuri ce nu reusesc sã extragã din teasc esenta toatã din aroma unei flori de liliac ; si ne-am înfiorat la orice atingere a trupurilor noastre lãsate sã hoinãreascã în voie prin cercuri si bolgii, cãlãuziti de o Beatrice cotropitã de euforia cu care n-avusese prilej sã se întîlneascã pînã atunci.

Apoi am luat iarãsi nuiaua, devenise un fel de ritual al plãcerii sã ne atingem peste penis cu ea, pînã ce joaca noastrã ajungea o povarã imposibil de a o mai îndura. Încît am fãcut din nou labã, de acea datã fiecare pentru el, dar amîndoi, simultan. Mai întîi m-am ridicat eu în picioare, gol cu totul în fata lui, si, luîndu-mi penisul în mîini am început sã mi-l frec domol, dar decis. "Hai si tu", i-am zis. Andrei s-a ridicat si, dupã o clipã doar, la fel ca si cu o zi înainte, m-a imitat.

Eram doi novici fatã în fatã si participam la acelasi ceremonial, ne aflam în picioare, la nici un metru distantã, masturbîndu-ne rar, la început, mai sãlbatec, apoi, devorîndu-ne din ochi goliciunea, convulsiile, grimasele, îndîrjirea, confruntarea cu ce era animalul si sãmînta divinã din noi. Trãiam toate acestea în plinã luminã a zilei într-un mod biologic si pur, dar rîvnind pe ascuns sã pãsim într-un tinut stãpînit de un eros solar, si fãrã sã ne mai jenãm în vreun fel. Interpretam amîndoi aceeasi partiturã nescrisã, era muzica ale cãrei arpegii le exersam în comun. Aveam un ritm din ce în ce mai frenetic si mai nebun ; simteam cum ceva ne împresurã deja tîmplele, simteam cum pãtrunde imboldul plãcerii în noi, nãzuind spre o culme pe care, de acea datã, cu bunã stiintã, am hotãrît s-o urcãm amîndoi, dar asteptîndu-ne unul pe altul, pentru ca acordul nostru final sã fie unul sincron, un spasm unic, o beatitudine pe care conspiram s-o cucerim împreunã, desi aveam s-o trãim, vai !, separat. Au fost artificii, ploi de lumini, un suflu ca de petarde, tremur, frisoane, un fortissimo cu fundal prelung de timpane, si, pentru o vreme, ni s-a pãrut cã timpul se opreste în loc.

Si am vãzut, dupã ce am juisat deodatã, într-un ropot de energii izbãvitor, cum tinta complotului nostru avea sã disparã ca o Fata Morgana, pãrãsindu-ne în chipul cel mai subit ; muzica a tãcut, am rãmas mofluzi fiecare, simtind dezamãgire si privatiunea unui tel mai înalt. Apoi ne-am scãldat. Ne-am împroscat cu apã din cap în picioare, si atunci am avut un chef nebun sã-i sug pula, si nu stiu zãu de ce-am renuntat. Si cred cã asta a fost tot, altceva, mai important, nu-mi amintesc sã se fi petrecut.

În a cincea zi, a venit barca si ne-a luat de pe grind. Pe drum, acelasi localnic ne-a vorbit despre Deltã si despre cum cum vin pãsãrile lumii sã se împerecheze aici. Ne-a spus cum sturionii, pestii aceia singuratici, strãbat mãri si oceane, înotînd mii de kilometri ca sã-si depunã icrele în ascunzisul unui grind ; cum anghilele serpuiesc pe fundul apei sau chiar strãbat uscatul pentru a-si afla partenerul, împreunã cu care pleacã departe, în Marea Sarcaselor, ca sã reproducã specia cum le-a fost hãrãzit. Ne-a spus cum se împreuneazã pelicanii, adunîndu-se în colonii, cum se strigã cu deznãdejde, unii pe altii, stîrcii si lopãtarii, cînd se simt cuprinsi de trebuinte si iubiri. Dimineata, Delta e inundatã de cîntec, de chemãri disperate, de ispite, de tipãtul speciilor sfîsietor, care-si cer dreptul la viatã necontenit. Vara, Delta devine paradisul stãpînit de rut si amor, ne-a mai spus. Apoi a tras dusca de vodka si a tãcut.

*

Am plecat fiecare pe la casele noastre urmînd sã ne revedem la toamnã, în prima zi din noul an. L-am cãutat pe Andrei cuprins de emotie. În sfîrsit, l-am gãsit. Ne­am strîns mîna, pãrea distrat si putin obosit. Privea piezis, as fi vrut sã-l îmbrãtisez, sã ne sãrutãm pe obraji, dar mi-a fost teamã si am renuntat. Am discutat de una si alta, nimicuri, prostii, apoi, luîndu-mi inima-n dinti, l-am întrebat :

— N-ai vrea... vreau sã zic...sã... mergem duminicã la un pescuit ?

M-a privit lung si mi-a rãspuns oarecum întristat :

— As merge, Alex, o stii... Crede-mã cã nu pot... Am promis... Trebuie sã mã car la un ceai, sã-mi scot gagica la dans, am sã-i trag un mozol.

Am simtit ceva, ca un gol imens în stomac. Am înghitit în sec si l-am înjurat pe Platon în gînd. Am blestemat sturionii si pelicanii, stîrcii, lopãtarii, si am jurat cã dacã mai întîlnesc în viatã vreo anghilã o omor pe loc. Si mi-am amintit de personajul romanului pe care tocmai îl sfîrsisem de citit. Ca si el, în naratiunea lui, puteam spune : "Domnilor, am avut un prieten si, desi ne-am frecat cu sîrg pula, dupã cum ati vãzut, nu mi-a fost dat sã mã fut". Am fost prieteni de-o varã, am urcat pe aceeasi scenã, ne-am jucat rolul fãrã sufleur, apoi, cînd luminile rampei s-au stins, am rãmas eu singur la cabinã, dezamãgit. Cãci, dupã un an sau chiar mai putin, Andrei avea sã se însoare cu prietena lui, iar eu aveam sã rãmîn de mofluz.


Show all the stories by Alex din iasi
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org