New MMSA spank logo

Gebrail
2 – Cureaua fermecata

by Alex din iasi

Go to the contents page for this series.

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 13 Feb 2010


(Strania poveste a copilãriei lui Gebrail – asa cum mi-a relatat-o el însusi în primele douã nopti petrecute împreunã – o puteti citi în partea întîi a acestei serii, intitulatã “Berberul cel tînãr din Siwa”)

 

Motto :

Cînd ne-ntîlnim, îmi aflu desfãtare în ce-i

în Carte interzis. Si fug de ce-i îngãduit.

Abu Nuwas (756-814)

 

— Aveam de-acum saisprezece ani, sayyid. Crescusem frumos, eram, cum se spune, un shabb, un mînz de berber bine fãcut, un tînãr agil si istet. Învãtasem araba, stiam graiul din Misr, putin al-jabr, putinã muhassaba, recitam din qur'ân, citeam kutubi. Puteam sã strãbat singur noaptea prin desert, avînd stelele drept cãlãuzã, puteam sã ridic cortul în tabãrã, sã aprind focul fãrã chibrit, cunosteam oazele si izvoarele cele mai tainice, ba chiar gãseam altele noi.

Cam asa a continuat Gebrail povestea în seara a treia pe care aveam s-o petrec la el. Si a mai zis :

— Eram cãlãret iscusit, struneam calul, îi dãdeam pinteni si goneam printre dune fãrã sã fiu întrecut. Învãtasem sã ochesc binisor cu pusca si nu ratam nici o tintã, doboram soimii din zbor. Flinta cea veche a bunicului era acum pusca mea. Luam lesne urma gazelei si a mistretului, le dibuiam ascunzisul, ocheam si le luam capul si pielea trofeu.

De aceastã datã, eram odihnit. Nu-l visasem pe Seth, cel cu trup si cap de ogar si bot ascutit. Nici pe Gebrail nu l-am mai visat. Înainte sã adorm, am strecurat cureaua cea nouã cu talisman sub pernã. Poate cã Gebrail avea dreptatate, cureaua serveste la multe în viatã, poate cã era un hijaz fermecat, o iarbã de leac. Cert este cã am dormit bustean. Cînd m-am trezit, soarele era deja sus, n-am mai putut sã înot gol în mare. Pãcat !

Am ajuns la el la ora convenitã. Gebrail s-a înclinat, m-a poftit înãuntru, deschizîndu-mi calea cu gestul lui mîndru si elegant. Mi-a zîmbit. Eu însã am devenit deodatã trist. Gebrail nu ma purta pantalonii aceia scurti si nici maioul fãrã mîneci pe el. Fata morganã se risipise. Trupul lui era acum cu totul ascuns de o jellabiya albã si lungã pînã la pãmînt.

Ne-am tolãnit printre pernele moi, satinate, a turnat ceaiul, în vreme ce eu închideam ochii încercînd sã-mi aduc în minte imaginea dragã, a lui Gebrail doar în sort si maiou, Gebrail cel de ieri. Nu stiu dacã a priceput de ce stãteam cu ochii închisi. Doar o datã mi s-a pãrut cã-i citesc un zîmbet ironic, dar trecãtor, pe buzele lui. Sau poate mi s-a pãrut.

— Sayyid e mai trist în seara asta ? Cu ce eu sayyid supãrat ? Dacã Gebrail spus poveste prea tristã, dacã Gebrail pe sayyid întristat, atunci Gebrail comis aqooq si trebuie pedepsit. Numai dacã spargi nuca te poti bucura de miez. Inima la Gebrail e ca miezul dulce de nucã, poate coaja lui trebuie spart.

Zîmbea mai ciudat. M-am grãbit sã-l asigur cã, dimpotrivã, povestea lui m-a miscat, cã admir vorbele lui atît de politicoase si de neobisnuite auzului meu. Cã am fost mai curînd uimit de ce si cum mi-a povestit. Si cã în nici într-un caz nu m-am supãrat. Cã nu mi-a grestit cu nimic.

— Aywa ! Preabine ! Vãd cã sayyid pus azi cureaua lui nouã, sayyid mare onoare la mine fãcut. Sayyid chipes este, e sayyidu awasimu, iar hijaz nou la el aduce noroc.

Purtam într-adevãr cureaua cea nouã, luatã de la el, cu gîndul sã-i fac, la rîndul meu, o micã plãcere, o recompensã neînsemnatã pentru povestea lui sincerã care m-a miscat ieri într-atît. A privit lung cureaua, apoi si-a dus palma dreaptã la inimã, plecîndu-si capul în semn de recunostintã.

— Shukran ! Shukran jazilan abi ! a rostit.

S-a lãsat pentru o clipã tãcerea. Gebrail pãrea cã se gîndeste dacã si cum sã-si continue povestea, pãrea cã nu-si gãsea cuvintele potrivite, cele pe care le-ar fi dorit. A privit în sus, sedea pe covor cu picioarele încrucisate sub jellabiya cea albã, cu palmele lipite una de alta sub bãrbie, de parcã implora cerul. Era un seic ce medita. A tras aer de cîteva ori adînc în piept. Si-a dres vocea, tusind de douã ori scurt, apoi a zis :

— Afla deci, sayyid, cã drumul urmat Gebrail copil a cunoscut nouã turnurã. Gebrail aflat cã waja'' înseamnã si bada'a, cã dupã pedeapsã de la hijaz, vine iubire de la zebi. Si mai aflat Gebrail cã la plata pentru aqooq, pentru supãrare pãrinti, cel ce aplicã pedeapsã si dã durere o face cu iubire pentru cel pedepsit. Lege berberã la noi spune cã ibnu trebuie asculte abi, cã tata e al doilea zeu pentru fiu, e abu wa ilahu, cã nici chiar în gînd fiul nu are voie nu asculte la abi, sã facã cu mintea aqooq.“

Si tot el a continuat :

— Al-abu e stãpîn absolut. Dacã un shabb comite kaba'ir, dacã furã, dacã bate joc cele sfinte, dacã duce la gurã haram, adicã ce e interzis, merge în iad, în jahannam, dar pe pãmînt abu poate pedepsi si omoare cu pietre acel shabbi în fatã la toti, exemplu ca altii nu facã la fel. Tineti biciul la vedere, pentru cã vãzîndu-l copiii vostri vor fi mai ascultãtori, a spus cîndva un întelept, si vorbele acestea au ajuns hasan, un îndemn bun de urmat.

A fãcut o pauzã scurtã, a sorbit din paharul cu ceai, apoi a continuat :

— Mai mult, un fiu trebuie nu numai asculte aba, dar trebuie sã se poarte asa fel încît tatãlui sã-i fie întotdeauna plãcut. Mereu fiul sã dea numai plãcere la aba. Si asta am învãtat, sayyid, ca un ibnu supus lui abi ce sînt. Acestea odatã aflate si învãtate, Gebrail asa gîndit : dacã abi'ukuba peste alya la Gebrail cu drag la inima lui abi, atunci si Gebrail trebuie primeascã 'ukuba de la tata tot cu drag la inima sa. Nu ajunge Gebrail sã fie supus abi doar cu trup, trebuie fie supus si cu minte, cu inimã, cu tot. Încît, de atunci, lui Gebrail a început placã al-hijaz primit de la tata, plãcut sã fie mustrat ''aryyi, la fund gol, plãcut si waja'', si bada'a, si tot. Gebrail fost silitor, învãtat repede, el cunoscut bine ce este al-farah. Asa, Gebrail a început sã placã mult primeascã hijaz si sã ofere plãcere la abi.

S-a oprit, a oftat. A tras din nou aer în piept, a prins iar curaj. Apoi m-a privit drept în ochi – era ca o vrajã –, rostind ceva mai apãsat :

— Sayyid, Gebrail a crescut, Gebrail mare acum, nu mai e chab, a ajuns shabb, dar tot place primeascã hijaz 'ala alya, ca atunci cînd era chab, un copil.

Stiam cîtã dreptate are, stiam cîte nostalgii bizare unora ne chinuie din cînd în cînd sufletul si cît suferã trupul atunci cînd nu primeste ceea ce vrea. Îi întelegeam, chiar prea bine, vorbele din urmã si mã întrebam cum as putea sã-l ajut în vreun fel.

Dorinta aceea fierbinte ce stãruia într-un shebb berber, o spun drept, m-a cam mirat. Nu-mi reveneam din uimire, presimtind totusi cã i-as putea fi cumva – dar cum ? – de folos. Eram în starea aceea de asteptare cînd niste simple vorbe rostite la întîmplare te pun într-o nouã si atît de nebãnuitã posturã, încît simti cã lumea întreagã ar putea fi a ta, doar cã trebuie sã faci tu ceva, un simplu gest, iar tu nu prea stii ce sã faci. Ca atunci cînd iesi sãnãtos pe poarta unui spital dupã o suferintã grea : esti buimac de fericire si nu prea stii încotro s-o apuci.

N-am izbutit sã scot nici o vorbã, mai gîndeam ce sã fac, atunci cînd Gebrail s-a ridicat, s-a furisat lîngã mine fãrã sã facã cel mai mic zgomot, de pracã plutea în jellabiya lui cea albã, si zîmbind, cu zîmbet îngeresc, nevinovat, mi-a desfãcut catarama de la curea cu miscãri delicate. Mi-a scos cureaua si mi-a dat-o. Dilema mea era rezolvatã, cine ar fi crezut ? A fãcut acelasi gest ca în prima zi, cînd l-am cunoscut : avea mîinile întinse spre mine, de parcã tinea în palme un obiect de pret, si mã privea drept în ochi. Nu mai stiu dacã ochii lui doar mã rugau sau chiar m-au hipnotizat. Cert este cã am luat darul pe care mi-l întindea.

Apoi Gebrail a fãcut cîtiva pasi înapoi si a îngenunchiat. S-a aplecat mult, pînã ce a atins podeaua cu fruntea. Si-a dus bratele întinse în fatã, palmele si coatele le-a lipit de covor. Pãrea, într-adevãr cã se roagã unui zeu. Soptea ceva nedeslusit.

M-am ridicat, am pus cureaua în douã si m-am apropiat. Cu o mînã, Gebrail a apucat de poale jellabiya si iute si-a tras-o peste cap. Si-a ridicat fundul mai sus. Sub jellabiya, trupul lui era gol, întelesesem, în fine, de ce m-a asteptat îmbrãcat asa. Doamne, cît l-am visat ! Ce trup minunat ! Un trup de shebb care mã astepta, se închina acum în fata mea, era aproape aproape, supus, si astepta, da, astepta ceea ce eu n-as fi îndrãznit sã-mi doresc nici în vis.

La prima loviturã, fesele lui nici mãcar n-au tresãrit. Shukran sayyidi, atît a spus. Abia cam dupã a patra curea a strîns putin din buci. Rostea însã tot mai tare dupã ce cureaua lovea :

— Shukran, aywa, încã una te rog, sayyid wa abi, min fadlik !

La urmãtoarele zece curele, fesele lui au tremurat dupã fiecare loviturã primitã, doar putin, cît frunza de palmier care mai unduie o vreme dupã ce a fost atinsã de o palã de vînt. Strîngea mai tare din buci acum, scotea cîte un away, un aah, un awi, si pãrea mai fericit. Mã ruga, mã implora nu cumva sã mã opresc, dimpotrivã, sã lovesc mai tare, si mã numea “prieten mai vîrstnic si tatãl meu darnic si iertãtor” sau cam asa :

— Min fadlik jazilan, te rog mult, sadiq aquadim wa al-abi al-wahab wa al-ghaffar nu te opri, aywa, loveste mai tare, încã, al-alyah mai vrea !

Loveam, rãspundea awi. Si o cerea. Îsi ridica fundul cît mai sus ca sã-si primeascã darul, tresãlta, fremãta, multumea. Abia dupã ce a primit încã vreo douãzeci de lovituri de curea zdravene, Gebrail mi-a cerut sã mã opresc. Era destul :

— Sayyid, a fost minunat. Shukran jazilan, multumesc mult, al-sadiq al-aquadim wa abi al-wahab wa al-ghaffar. Acum e destul waja'', alya la Gebrail luat cît putut. Hijazk la tize ''aryyi Gebrail mult bine fãcut ! Cureaua la curul gol a plãcut, parcã de la abi primit.

Totusi, nu s-a ridicat, a rãmas în genunchi. Stãtea nemiscat în aceeasi pozitie si încã astepta. Oare ce ?

— Sayyid, nek-ni ! mi-a spus, cu nerãbdare în glas. Al-hub al-kabir cere si zebi. De ce sayyid nu vrea punã zebika la Gebrail ? De ce oare sayyid s-a oprit ? Te rog, sayyid, bitnik shabba berber. Dã zebul tãu ! Nek-ni ! Al-farah sayyidi va fi si al-farah Gebraili. Ce place Gebrail, place si sayyid. Gebrail azrar, dar stie, asa tînãr cum e, stie cum face plãcere abi. Azi sayyid a fost tatãl meu darnic si iubitor. Al-ab al-awahab wa al-awadud, rog pune zebik ila al-tize shabbi ! Nek-ni I Bitnik !

Se oferea. Domane, ce cur ! Delicat, zvelt si ispititor, jur cã nu vãzusem altul mai frumos. Si mã astepta sã mi se dãruie tot. Nek-ni ! zicea. Sã-l pãtrund. Cum sã-l refuz ? “În Orient, refuz este ofensã”, mi-o spusese chiar el, mai ieri, invitîndu-mã sã intru în dukkan. Urma acum sã intru si într-un tize shabbi.

Zvîcnea sîngele în mine, fremãtam de dorinti, de neastîmpãr, ca un cal nãrãvas. Mi-am scos pantalonii si tricoul, am îngenunchiat gol ca pe plajã în spatele lui. Trupul îi mirosea a mosc si a hiacint, iradia arome de ghimbir din Abbas. Fesele, douã rodii, anusul, floare de mãcies ! Încã putin si as fi slobozit pe loc.

Mi-am luat zebul în mîini, i-am mîngîiat fesele cu el, cît erau de tari, de fierbinti ! Armãsarul din mine a prins sã necheze, fusese prea mult priponit. I-am dat frîu liber. Sfincterul lui, desi strãpuns de aba, pãrea ca de fecioarã, era strîmt, cald, mãtãsos, a trebuit un timp sã-l înving. Rectul lui m-a învãluit, mai sã-mi sugrume zebul, am zbughit-o la goanã prin el, eram antilopa flãmîndã cutreierînd în fugã pajisti cu flori. Era în el o cãldurã plãcutã, îmi urca prin vene, mã inunda, luasem foc.

Gebrail se unduia tot, misca din solduri ca o dansatoare din Smirna, mã îmbia tot mai adînc :

— ''Amiq, aah, akhtar ''amiqan, al-sadiq neki-ni, aywa sayyid, awi, awi, al-ilah wa al-abi al-qawuyy, awi, aywa, baba hasan !, cam asta spunea.

Si dansa, melodii din Orient numai de dînsul stiute, eu doar tineam ritmul cu acorduri zvîcnite din cur, iar coaiele mele, douã smochine mãrunte si grele si coapte, asteptau sã plesneascã, sã-si verse sãmînta, cãci limanul era aproape, foarte aproape. Zãream tãrmul, amusinam amîndoi mirosul danei, cheiul pe care urma sã acostãm.

A fost ca un basm cu efebi din O mie si una de nopti. Un basm cu berberul cel tînãr din Siwa si cureaua lui fermecatã. Un basm care avea sã sfîrseascã însã curînd.

*****

Nu s-a sfîrsit imediat, m-am întîlnit cu Gebrail în fiecare searã, nu si vinerea. De fiece datã, trupul lui avea altã aromã, tot mai plãcutã : de tuberozã, ambrã, narcisã, violetã sau lãmîi. Cu aromele trupului lui m-o fi vrãjit ?

— Sayyid, sînt retete tinute tainic la berberi. Esente, parfumuri, alifii.

Mi-a povestit cum ajungeau caravanele la Siwa, cum beduinii strãbãteau desertul ca sã transporte mirodenii, esente, rãdãcini de peste tot : ulei de civetã din Nigeria si Transvaal, mir somalez, paciuli din Nepal, santal de Levant, pin chinezesc, scortisoarã din Indii, esente de cedru de Liban. Erau apoi amestecate în anumite proportii, numai de berberi stiute, se preparau extrasuri din plante, uleiuri, creme, leacuri de tot felul, lotiuni. Si toate aveau în lume un rost.

— Berber din Siwa cînd vrea sã aibã fiu, unge zebiha cu o cremã anume si copil se naste bãiat. Avem parfum pentru bawsa, dacã sadiqa vrei sãrute la tine, dai parfum si sadiqa sãrutã cu mult foc. Cînd un shabb place o fatã, parfum ajutã fata cade drag de acel shabba.

Mi-a dat si mie douã sticlute, cu esente aromate, zicînd :

— Sayyid, ascultam Gebrail, Gebrail ibni wa sadiqi, este prietenul si fiul tãu. Trei picãturi pui la zebika din sticluta albastrã si douã picãturi din cea ahmara. Pui picãturi la zebika doar seara, înainte de apus. Mult bine face la zebi, sayyid va fi mai rajul, mai bãrbat.

Îmi aduc aminte cum într-una din serile acelea, dupã ce si-a luat portia de curele, gemînd de plãceri si repetînd întruna aywa, aywa, mai voia, abi wa sadiq al-aquadim, min fadlik si multe altele de care nu-mi mai amintesc, dupã ce a multumit frenetic, shukran jazilan abi puternic si bun, dupã ce fundul lui tînãr a fost îndeajuns vãrgat, atunci a zis kifaya, destul ! Opreste sadiq ! Dar cînd a vrut zebi, zebul meu pãrea cã nu e destul de treaz.

Atunci, Gebrail s-a întors cu fata spre mine, era în genunci, ca de obicei a zîmbit, ca si cum mi-ar fi dat curaj – mafi mushkila, nu conteazã, Gebrail e cu tine, îti va fi bine cu el în curînd, pãrea sã spunã zîmbetul lui –, apoi mi-a atins zebul cu douã degete, gingas. Era în genunchi si gol în fata mea, mi-a luat zebul în palme, ca pe un fruct pretios, ca un fetis ce urma sã fie venerat, l-a tinut între palmele lui fierbinti, apoi l-a sãrutat. Am fost atît de miscat de gestul lui candid, încît nu mi-am dat seama ce a urmat, m-am pierdut.

Cînd mi-am revenit, zebul meu era sorbit de buzele lui, îi simteam limba cum mi-l lovea cu miscãri iuti, ca de cobrã, cum apoi mi-l mîngîia, de-a lungul, de-a latul, ca iapa care-si spalã mînzul abia nãscut. I-am simtit cerul mãtãsos al gurii, dintii lui albi se jucau dînd sã muste, saliva lui era elixir, izvor pretios de la care îmi potoleam arsita de cãlãtor însetat. Mã trãgea adînc, simteam doi bobi de fasole, erau amigdalele lui, mã tineam sã nu tip de atîta plãcere, serpisori jucãusi erau degetele lui sub coaiele mele, gura lui mã sugea, mã sugea.

— Zebi la tine e proaspãt acum, sayyid, e ca bobocul de crin, zvîcneste ca puiul de cãprior cînd se joacã lîngã mama sa si are aroma piersicilor cînd dau în pîrg. Acum zebu e kila, e qawi, sayyid, aandak zubra nashif zay el hagar, esti rajul în putere, adevãrat. Gebrail stie aducã plãcere baba cum spus.

Fusese într-adevãr minunat, nu poate fi descris în cuvinte si nici mãcar nu-i de imaginat, iar ce a urmat a fost cu mult mai plãcut. Eram în al nouãlea cer, si cred cã si Gebrail era împreunã cu mine acolo dupã cîte aywa, shukran, ''amiq, neki ni, awi, baba hasan si alte vorbe de neînteles rostea.

La plecare, eram cuprins de-atîta fericire, încît nici nu mai stiam ce-i cu mine. Cred cã-mi pierdusem uzul ratiunii. Gebrail m-a condus ca de obicei, cîtiva pasi. Cred cã am vrut sã-i multumesc cumva, la rîndul meu, eram în extaz si voiam sã-i fiu reunoscãtor. Am vrut sã-i dau o sumã de bani. Nu mi-am dat seama ce mare eroare fãceam.

Zîmbetul a dispãrut brusc de pe fata lui cea frumoasã, a pãlit, era alb ca piatra de calcar. Ochii lui negri au prins luciri de otel, aprige, s-a încruntat, o venã i se zbãtea la tîmplã. Mã sfredela cu o privire rece. Îi tremurau mîinile, vocea, cred cã tremura si jellabiya pe el.

— Sayyid ofensã de moarte adus Gebrail. La noi, bada'a pe dinari e kaba'ir, un mare pãcat, poate fi pedepsit si cu moarte. Bada'a rajul cu rajul tot kaba'ir este. Gebrail lays lut, nu e poponar, Gebrail nu bada'a cu rajula si nici nu împarte pat cu alt shabb. Gebrail lays sharmurt, nu dã tizeha pe fulus, nu vinde cur pe dirhami. Gebrail e siwit. Gebrail cunoscut al-hub al-kabir numai cu tata, cu aba, asa cum vrut zeul Seth. Numai abu poate da pedeapsã ila Gebrail, cu mult hub, cu al-hijaza ila tizeha si al-zebi ila ista. Cînd Seth vrut rãzbune Horus si dea pedeapsã la el, fãcut dragoste multã cu frate, cu al-zebi ila tizeha, nu pe dirhami.

Era mînios, nu se mai oprea, devenise amenintãtor.

— Gebrail traditie de la tata pãstrat, pãstrat istilah, nu e lut, nu e sharmut de vîndut, Gebrail nu vinde al-tizeh ca la suq. Gebrail crezut sayyid este abi al-wahab wa al-ghaffar, tatãl lui darnic si iubitor. Gebrail fost sincer, Gebrail crezut abu sayyidi dat curea si zeb ca tatã la fiu cînd face aqooq, pedeapsã datã cu hub. Gebrail fost fiu supus lui abu sayyidi cum fost si lui abi, nu crezut cã abu sayyidi are gînduri ascunse, ca la sacal, cã vrea lui Gebrail dat dihrami ca la sharmut.

Era furios peste poate, parcã luase foc. Îmi pãrea rãu, nu stiam cum sã-l mai împac, cum sã-l potolesc.

— Iartã-mã Gebrail, te rog sincer sã mã ierti, i-am spus. Vreau sã rãmîn tatãl tãu, un abu sayyid darnic si iubitor, sã fiu fratele tãu. Mi-a luat Shaitan mintile si am gresit. Am înteles cît de mult te-am jignit.

— Abu sayyidi, aici în Orient, istilah spune jignire e pãcat. Iar pãcat trebuie rãscumpãrat cu pedeapsã. Berberul poate sã uite, dar uitare e slãbiciune la mintea lui. Berberul poate sã ierte, dar iertare e slãbiciune la inima sa. Trebuie plãtit pret pentru slãbiciuni aduse berber, trebuie plãtit pret la pãcat.

— Plãtesc orice pret îmi ceri, Gebrail, doar ca tu sã uiti si sã ierti, iar eu sã scap de pãcat.

Nu stiam la ce pot sã mã astept de la un shabb berber iute la mînie. Intentiona oare sã mã pedepseascã, sã foloseascã si el cureaua ? Mã va sanctiona dupã legea lui berberã, cu mare iubire ? Va deveni curul meu ofrandã pentru Seth ?

Am vãzut însã cum, pe cît de brusc s-a mîniat, pe atît de iute s-a linistit. Zîmbetul i-a revenit pe buze, un zîmbet mai retinut, totusi era iar Gebrail cel stiut, cu ochi limpezi si adînci. S-a gîndit o vreme, parcã sã nu dea pedeapsa mînios. Apoi, dupã un minut, douã, a spus :

— Pretul pe care sayyid plãteste pentru greseala sa va fi unul. Sayyid trebuie probeze cã iubeste Gebrail ca un fiu si cã nu are gînduri ascunse la el. Sayyid trebuie sãrute Gebrail pe buze, acum. 'Ukuba bawsu wahidu. Pretul la platã e doar un sãrut.

Am crezut cã glumeste, dar nu glumea deloc. Si-a apropiat fata de-a mea si astepta. L-am cuprins cu o mîna pe la spate, îi simteam sub jellabiya subtire soldurile goale, trupul tot, cu cealaltã mînã l-am prins pe dupã gît, l-am tras spre mine, lipindu-i trupul de-al meu. L-am simtit cum tresaltã, apoi mi-am apropiat gura de-a lui. L-am sãrutat.

N-a fost chiar un sãrut ca de la tatã la fiu. Nu stiu cît a durat, o vesnicie ! I-am frãmintat cu nesat buzele cu buzele mele si el a rãspuns la fel. Voiam sã-l înghit. Mi-am strecurat limba si i-am atins cerul gurii, mi-am preumblat-o peste dintii lui. L-am strîns în brate mai tare, pînã cînd i-am simtit zebul cum tresaltã liber sub jellabiya, deopotrivã cu al meu. I-am subt lacom buzele, sã le mistui, i le-am strivit. Aveam buzele rosii amîndoi, muscate, cu urme de sînge, cînd ne-am despãrtit.

— Al-bawsa al-hurr, sãrut primit de la tine fost ca furtuna în desert. Sayyid muncit mult sã fie ieratat de pãcat. Pe mîine, sayyid, mi-a spus. Fost uitat si iertat si astept mîine tatã chipes, al-abi al-jamili. Noapte bunã, masah el khir !

— Masah el nur !, i-am rãspuns vinovat.

A stat nemiscat acolo un timp. O patã albã. M-a urmãrit cu privirea pînã cînd aveam sã mã pierd cu totul în noapte. A plecat doar cînd nu m-a mai putut zãri.

*****

Am ajuns în golf a doua zi dimineatã devreme. Am înotat gol în mare, m-am întins apoi pe nisip. Era încã rãcoare, era bine. Razele soarelui abia de îmi înfierbîntau trupul si-mi trezeau zebul adormit. Era ultima zi, în nici douã ceasuri, urma sã iau vaporul spre Heraklion, si din Creta, mai departe, cu avionul la Bucuresti. Cetatea ioanitã, cu tainele ei rãmase de la cruciati, lendrii, livezile de migdali, toate urmau sã disparã curînd.

Orice început are un sfîrsit. Ieri a fost cea din urmã noapte petrecutã cu Gebrail. A fost Visul unei nopti de varã, cu happy-end si cu bis. N-am fãcut alte noi nebunii, doar le-am repetat pe cele pe care deja le stiam. Gebrail n-a vrut altceva cu nici un chip.

— Abi asa spus la Gebrail, trebuie ascult. Abi spus : curea si zebi la tizek primesti doar în genunchi, primesti al-hub al-kabir prosternat, ca si cum faci alya. Învatã inima ta murmure Subhana Rabbiy al-A'la, cinste tie Doamne, preaînãltat fii în veci ! Cu inima ta multumesti tãcut pentru cã suflet primeste al-hub al-kabir. Iar cu gura ta rostesti shukran pentru cã trup primeste 'ukuba ila alya si zebi ila ista. Si nu uiti faci apoi wudu fãrã sã atingi zebika, cum învãtat. Curea si zebi trebuie primesti numai în genunchi, prosternat, alya sus, dacã altfel faci zice lumea Gebrail lut armad, e poponar spurcat, nu shabb berber adevãrat. Nu uita inzan, spune proverb al nostru berber : ce-ai fiert în oalã, aceea scoti cu polonic.

La despãrtire, aveam sã aflu si altele despre el, pe care nu le stiam :

— Jabrail pleacã si el curînd. Abi la Jabrail e deja la Fes, în Maroc. Abi gãsit acolo chebba berberã, chebba frumoasã la Gebrail. Gebrail place mult habibah, la toamnã pãr la chebba împletit în patruzeci de codite, face zifaf, face nuntã, ia sotie la el. Abi dus cãmile si capre si haine frumoase si mult jawharaat din aur la Fes, cumpãrat habiba scump. Gebrail va avea mult awlad, va face mult copii berberi. Gebrail zawj hasan, va fi sot bun la zawja.

Ne-am sãrutat încã o datã. Mi-a zîmbit. Doar un zîmbet era fata lui, atît. A rãmas drept, nemiscat, în jellabiya cea albã, un shabb frumos privindu-si prietenul mai vîrstnic care i-a fost tatã darnic si iubitor, un rajul strãin ce se depãrta. În curînd, Gebrail va pleca la Fes, va fi si el un rajul. Sau poate cã era deja bãrbat.

*****

Se aude sirena. Un sunet scurt, rãgusit, altul lung, apoi iarãsi scurt, de trei ori. Ridicãm ancora. Motoarele prind sã duduie. Vaporul se despinde de chei. Urc pe puntea de sus sã arunc o ultimã privire spre tãrm. Cheiul se depãrteazã. Abia atunci l-am vãzut, era în pantalonii lui scurti si în maiou. Îmi fãcea semn cu mîna. I-am fãcut si eu semn. La revedere, Gebrail, wa alaikum assalaam ! Domnul sã te aibã în paza sa !

SFÎRSIT

 
Go to the contents page for this series.

◀  Read the in this series.  


Show all the stories by Alex din iasi
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org