New MMSA spank logo

Michael

by Nanno Nadega

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 14 Feb 2012


Michael

Vandaag zag ik, na vele jaren, Michael weer terug.

Ik herkende hem eerst niet, maar hij kwam me op een bepaalde manier toch bekend voor. Het was in de plaatselijke supermarkt waar hij, in bedrijfskleding met op de rug de tekst 'Kan ik u van dienst zijn?', een container met pakken melk in de richting van de koelafdeling duwde.

Ik weet niet hoe u in elkaar steekt, waarde lezer, maar mij laat een dergelijke simpele scene niet onberoerd: zo'n jongen die, met zijn kontje naar achteren, al zijn spieren spant wekt bij mij allerlei gedachten op. Een kinderhand is gauw gevuld.

Toen hij de container in de koeling geparkeerd had en zich omdraaide zag hij mij: "Hé Nanno! Ken je me nog? Je weet wel, Michael!"

Ja, nu herkende ik hem toch. Ik schatte hem nu op een jaar of zeventien. De laatste keer dat ik hem had gezien was hij elf of twaalf jaar geweest, maar echt veranderd was hij niet. Ja natuurlijk, hij was flink gegroeid, maar hij had nog steeds dat ontwapenende jongensgezicht en dat speciale lachje en die soms zo doordringende ogen.

"Ik kom gauw weer een keer langs!" riep hij en voegde er aan toe: "om vijf uur ben ik vrij!" en begaf zich weer naar zijn collega's om een volgende opdracht uit te voeren.

En inderdaad, kort na vijven ging de bel en daar stond Michael.

* * *

Wie was die Michael? En hoe had ik hem leren kennen?

Een flink aantal jaren terug was in de flat naast de mijne een alleenstaande vrouw met een nog vrij jong zoontje komen wonen. De balkons van onze flats grensden aan elkaar en waren gescheiden door een matte draadglazen ruit. Maar er was een uitsparing opengelaten die het mogelijk maakte om, bijvoorbeeld bij brand, van het ene balkon het andere te bereiken.

Op een warme dag zat ik op het balkon te lezen toen ik wat gerucht hoorde. Ik keek op en zag het hoofd van de zoon, die toen denk ik een jaar of acht was, door de opening naar mij kijken.

"Goeiemiddag," zei ik, "wie ben jij?"

"Ik ben Michael. Ik ben je buurman."

"Dag Michael," zei ik, "ik ben Nanno. Wat verschaft mij de eer?"

"Ik kom eens kijken. Wat ben je aan het doen?" Ik liet hem mijn boek zien en vertelde dat ik aan het lezen was.

"Zijn dat verhaaltjes?" wilde hij weten. Neen, het waren geen verhaaltjes, het waren gedichten. Inmiddels was hij nu geheel door de opening gekropen en was voor mij gaan staan.

"Lees eens voor."

Ik aarzelde even, maar toen schraapte ik mijn keel en droeg, in mijn beste duits, de volgende regels voor:

Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein,
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann überlasst ihr ihn der Pein,
Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Michael keek me onderzoekend aan. "Dat is een gedicht van Goethe," zei ik en voegde er verklarend aan toe: "Het is in het duits."

Michael zweeg even, maar toen vroeg hij: "Ken je geen verhaaltjes, om te vertellen?".

Om tijd te winnen stelde ik voor om eerst maar eens even een glas limonade voor hem te halen, dan zou ik er over na kunnen denken. Toen ik terug kwam met het glas limonade zag ik dat Michael het zich inmiddels gemakkelijk had gemaakt op de tweede stoel die op het balkon stond. Hij pakte zwijgend het glas aan en ik ging ook weer zitten.

"Ga je nu vertellen?" vroeg hij. Zonder nog enig idee hoe het verhaal zich verder zou moeten ontwikkelen stak ik op goed geluk van wal:

Er was eens een kabouter die in een huisje in een groot bos woonde. Hij heette Kabouter Puntmuts, omdat hij altijd een puntmuts droeg. Iedere dag stofte hij zijn meubeltjes af en hij schrobde de vloer. En met een grote spons en een zeem waste hij de ramen, zodat die er altijd blinkend uitzagen. Kabouter Puntmuts was verschrikkelijk trots op dat mooie en schone huisje. Hij vond dat hij het mooiste en schoonste huis van alle kabouters had.

Michael luisterde aandachtig. Toen ik zweeg om te bedenken hoe het verder moest, merkte hij op: "Als een andere kabouter iets in dat huisje stuk zou maken, dan zou Kabouter Puntmuts dat natuurlijk niet zo leuk vinden! Gebeurde dat wel eens?"

Voor het huisje van Kabouter Puntmuts was een veldje waar de kleine kabouters soms voetbalden. Kabouter Puntmuts hield dan zijn hart vast omdat hij bang was dat de bal misschien tegen zijn ramen zou komen. "Hier niet voetballen, jongens," riep hij dan. Maar op een goede dag hadden de kabouterjongens zich niets van hem aangetrokken en waren gewoon doorgegaan. Het leek wel of ze nog wilder en harder tegen de bal aanschopten dan anders. De schrik sloeg kabouter Puntmuts om het hart!

"Hij werd natuurlijk erg boos," opperde Michael, "wat deed hij toen?"

Kabouter Puntmuts schreeuwde naar de jongens, maar het hielp niets: ze gingen gewoon door of er niets aan de hand was! En toen, oh wat verschrikkelijk, en toen...

Ik zweeg even en zag hoe Michael me met grote ogen aanstaarde.

Toen vloog de bal met een grote boog door de lucht en kwam precies midden op het grote raam van het huisje van Kabouter Puntmuts terecht. En met een verschrikkelijk gerinkel ging die hele ruit aan gruzelementen! Kabouter Puntmuts stormde naar buiten, naar de kabouterjongens, en kreeg er een te pakken die niet snel genoeg weg kon komen. Hij sleurde hem mee naar zijn huisje en riep: "Kijk nu eens wat je gedaan hebt!" Hij schudde hem van boosheid door elkaar.

"Schudde hij hem alleen maar?" vroeg Michael, "of deed hij ook nog wat anders?"

"Wat zou jij vinden," vroeg ik, "wat Kabouter Puntmuts met die jongen zou moeten doen?"

Op de wangen van Michael was een blosje ontstaan: "Die jongen moet een flink pak slaag krijgen," meende hij. "Over de knie en een pak voor de broek!"

Kabouter Puntmuts slingerde de jongen over zijn knie en hield hem stevig vast. En met zijn vrije hand begon hij die jongen flink op zijn kabouterbroekje te meppen. De ene keer op de linkerkant, de andere keer op de rechterkant en zo nu en dan precies in het midden. De jongen spartelde en schreeuwde en huilde, maar het hielp hem allemaal niets.

Michael luisterde naar het verhaal met wijdopen ogen. Hij was iets meer voorover gaan zitten en had zijn handen in zijn schoot gelegd, alsof hij zich daar moest vasthouden. Er kon nog wel een schepje bovenop dacht ik.

Kabouter Puntmuts sloeg en sloeg en de jongen huilde steeds harder. Maar nog vond Kabouter Puntmuts het niet genoeg, zo boos was hij. Hij trok het kabouterbroekje van de spartelende jongen naar beneden en sloeg nu op de blote kabouterbilletjes dat het kletste. Klits klets, klits klets...

"Klits, klets, klits klets..." zong Michael.

En Kabouter Puntmuts bleef maar slaan: klits klets, klits klets... En de kabouterjongen schreeuwde en huilde totdat hij helemaal schor en hees was geworden. Eindelijk vond Kabouter Puntmuts dat het genoeg was. De jongen mocht weer opstaan en ook zijn broekje weer omhoogtrekken. Hij huilde nog steeds, maar hij had zijn lesje goed geleerd! Hij heeft nooit meer gevoetbald. In plaats daarvan ging hij oefenen met hardlopen!

* * *

Michael kwam daarna vaker langs. Soms, als ik boodschappen was wezen doen, zag ik hem bij thuiskomst ongeduldig wachten op het balkon. Als ik dan de balkondeur opende vroeg hij me licht verwijtend: "Waar bleef je nou?"

En steeds vroeg hij me om verhaaltjes. En steeds weer gaf hij, tijdens het vertellen, kleine aanwijzingen hoe het verhaal verder moest. En zo langzamerhand leerde ik zijn voorkeuren kennen: er kwam altijd een jongen in voor die iets baldadigs of ondeugends deed en daarvoor flink voor zijn kontje kreeg.

Van lieverlede en naarmate Michael wat ouder werd, maakten de kabouterjongens in de verhaaltjes plaats voor gewone jongens en altijd waren die jongens zo ongeveer van de leeftijd die Michael op dat moment had. Tenslotte ging het nog maar om één bepaalde jongen die bij een strenge oom woonde, maar die toch heel veel van hem hield. Die jongen heette 'Propje'. Ik heb Michael toen nooit durven uitleggen waarom die jongen 'Propje' heette en hij heeft er destijds ook niet naar gevraagd. Heeft u, waarde lezer, misschien een idee? Wilt u het dan niet verder vertellen!

* * *

In die tijd kreeg ik ook wel eens bezoek van een zekere Viktor, die overigens niet via het balkon binnenkwam, maar gewoon aanbelde en dan wachtte tot ik opendeed. Viktor was toen ongeveer zestien of zeventien jaar en kwam langs voor 'bijles'. Hoe ik die Viktor had leren kennen of, andersom, hoe die Viktor mij had leren kennen, vertel ik u misschien een andere keer: hier volstaat dát we elkaar kenden.

Die term 'bijles', gewaardeerde lezer, was een eufemisme. Die jongen had een goed stel hersens, was bepaald niet lui en haalde schitterende resultaten op school. Maar volgens hem had hij wat 'motivatie' nodig om nog beter zijn best te doen. Als hij langs kwam dan vertelde hij verzonnen verhalen over slecht gemaakte proefwerken, over huiswerk dat hij niet had gemaakt enzovoort. Het was dan de bedoeling dat ik hem een uitbrander gaf en hem vervolgens, om de preek wat dieper te laten inzinken, over de knie legde om hem van achteren te laten voelen wat er van boven kennelijk niet zomaar inging.

Lieve lezer, u dient goed te begrijpen dat ik die bijles niet voor mijn verdriet gaf: ik genoot ervan als Viktor zich geheel had ontbloot en over mijn knieën kwam liggen, met zijn stevige jongenskontje omhoog, en dat ik dan naar hartelust op die zachte warme billen mocht slaan. Ik kon er bijna geen genoeg van krijgen om mijn hand steeds opnieuw kletsend op die zachte rondingen neer te laten dalen. Soms spartelde hij een beetje, of piepte wat, maar echt misbaar maakte hij niet. Hij werd er erg opgewonden van en ik schaam mij niet (nou ja, een klein beetje toch) om te vermelden dat het ook bij mij in mijn broek helemaal hard werd. En Viktor vond het helemaal niet erg als ik, na afloop, de verzadiging aan en in zijn jongenslichaam zocht en vond.

Ja, dat waren me nog eens tijden: die kleine Michael, waar ik mijn spannende verhaaltjes bij kwijt kon en dan ook nog eens die Viktor, waar ik me in het echt op kon uitleven.

* * *

Toch ontstond soms een klein probleempje. Een paar maal kwam het voor dat Viktor langskwam juist terwijl ik Michael een verhaal aan het vertellen was. Dat verhaal maakte ik natuuurlijk af en Viktor luisterde mee (die vond dat ook wel spannend), maar daarna moest de 'bijles' toch beginnen en het leek me niet verstandig om Michael daarbij te betrekken. Die moest dus naar huis. Maar Michael was het daar helemaal niet mee eens. Hij kon toch gewoon in een hoekje blijven zitten en hij zou heel stil zijn, maar ik vond dat Viktor veel te gemakkelijk afgeleid zou zijn en zijn aandacht niet bij de les zou kunnen houden. Michael moest dus weg. En ook deed ik de gordijnen voor het balkon dicht want, vertelde ik Michael, anders zou Viktor maar steeds naar buiten staren in plaats van goed op te letten.

De arme Michael kon er natuurlijk geen speld tussenkrijgen, maar was het er volstrekt mee oneens, dat merkte ik wel. En ik heb zo een vaag vermoeden dat hij soms, terwijl de gordijnen dicht waren, op het balkon gebleven is en misschien iets gehoord heeft van wat er zich binnen afspeelde. Eén keer, namelijk, toen ik hem weer wegstuurde omdat de 'bijles' voor Viktor zou beginnen, hoorde ik hem mompelen: "Ja, ja... klits klets..."

Aan de bezoekjes van Michael kwam een einde toen zijn moeder een nieuwe vriend leerde kennen en de woning verliet om bij die vriend in te trekken.

* * *

Nu u weet, beste lezer, wie die Michael is die even na vijven hedenmiddag bij mij voor de deur stond, kan ik het verslag vervolgen.

Bij binnenkomst begroette hij me hartelijk en klopte me amicaal op de schouder. Dat was een tijd geleden! "Er is hier weinig veranderd," merkte hij op nadat hij even had rondgekeken. Hij liep naar de stoel waar hij vroeger ook altijd ging zitten als hij op bezoek kwam en ging zitten. Ik nam op de stoel tegenover hem plaats.

"Zie je die jongen, hoe heete hij ook alweer, oh ja, Viktor, zie je die nog wel eens?" informeerde hij.

Nee, Viktor zag ik niet meer. Die was een paar jaar geleden naar Amerika vertrokken, waar hij nu werkte aan een prestigieuze universiteit. Iets met atomen.

"Nou," zei Michael, "dan heeft die bijles toch goed geholpen!"

Ik keek hem aan. En ik vroeg me af wat hij eigenlijk precies wist van die 'bijles'? Had hij me door? En waar kwam die fascinatie van hem, van vroeger, voor die verhaaltjes van mij, vandaan? Zou Michael misschien, heel in het geheim, er ook wel eens over fantaseren om over de knie gelegd te worden?

"Nee," zei ik, "ik denk eigenlijk niet dat Viktor die bijles echt nodig had. Die jongen was slim genoeg van zich zelf."

Michael keek me aan. Even leek het of hij wat wilde zeggen, maar hij bleef zwijgen.

"En hoe is het met jou?" vroeg ik, "ben je nog steeds zo dol op van die rare verhaaltjes?"

Michael keek me nog steeds aan. Toen zei hij: "Weet je, een keer toen Viktor langs kwam en toen je mij wegstuurde en de gordijnen dicht deed, toen ben ik op het balkon blijven staan om te horen wat er binnen gebeurde."

"Dat is niet zo mooi van je," zei ik. "En wat heb je dan allemaal gehoord?"

Michael kleurde, maar zweeg.

Geachte lezer, u weet natuurlijk allang waar dit op uit draait. U heeft immers al zo veel verhaaltjes gelezen waarin het allemaal heel vanzelfsprekend voor elkaar komt. Maar in het echte leven doen de omstandigheden zich nooit zo duidelijk voor als in een verhaal dat door een of andere geperverteerde gek bij elkaar verzonnen wordt.

Ja, ik had natuurlijk ook wel min of meer in de gaten dat Michael iets van me wilde. Maar hoe zeker kon ik daarvan zijn? En in hoeverre werd mijn beoordelingsvermogen vertroebeld door de wens die zo vaak de vader van de gedachte is? En bovendien, zelfs als het echt waar was dat Michael van mij wilde dat ik... hem... Zou hij dat dan durven toegeven? En zou ik zelf de moed bij elkaar kunnen schrapen om ondubbelzinnig duidelijk te maken wat ik wilde?

En welke woorden zou ik moeten gebruiken? Eén verkeerd woord kon voldoende zijn om Michael terug te laten schrikken, waarna hij zich met gespeelde verontwaardiging vanwege zijn gekwetste jongenstrots van mij zou kunnen afwenden om zich nooit meer te laten zien.

Ik aarzelde, maar toen zei ik zachtjes: "Kom eens hier bij me staan."

* * *

Nu kon er van alles gebeuren. Michael zou kunnen vragen: "Waar is dat voor nodig?" of zelfs zeggen: "Waar zie je me voor aan, vuile flikker!"

Maar Michael zei niets. Hij bleef me aankijken en stond toen op. Hij kwam naar me toe en ging voor me staan. En ik keek hem ook aan. Toen legde ik een hand achter op zijn broek. Hij bleef staan en bleef me aankijken.

Ik begon weer te praten: "Moet je horen, als er iets gebeurt wat niet de bedoeling is, word je dan niet boos op me? Zeg je het dan gewoon, zonder kwaad te worden?"

Michael sloeg zijn ogen neer en zei zachtjes: "Doe maar..."

Ik durfde het eigenlijk nog niet helemaal te geloven: Michael die voor me stond en er kennelijk in toestemde dat ik... Ik legde nu de rug van mijn andere hand tegen zijn buik en liet die langzaam wat zakken en streek over zijn kruis en daarna weer omhoog ('de temperatuur van het badwater voelen' viel mij in). Hij verzette zich niet en liet zijn handen ontspannen langs zijn lichaam afhangen.

Ik begon de knoopjes van zijn broek los te maken. Zonder dat ik hem daartoe hoefde aan te sporen trok hij zijn hemd over zijn hoofd. En toen alle knoopjes los waren bukte hij zich, maakte zijn schoenen los en trok ze uit. Hij richtte zich weer op en liet zich de broek naar beneden schuiven.

Hij had nu nog slechts een onderbroekje aan. Nogmaals streek ik met de rug van mijn hand even over zijn kruis. Onwillekeurig schoot me de naam 'Propje' weer te binnen. "Kom maar," zei ik.

* * *

Hij legde zich over mijn schoot, spreidde de benen en zocht steun met beide handen op de vloer.

"Ik begin rustig," zei ik, "als je niet meer wilt dan moet je het zeggen."

Ik streelde over de dunne stof van het onderbroekje en bevoelde de rondingen die, zo afgezaagd als het moge klinken, wel degelijk stevig en toch zacht aanvoelden. Ik begon te slaan, zachtjes, soms slechts de vingers gebruikend en soms de hele hand. Michael zuchtte even en spreidde de benen wat wijder.

Ik sloeg nu wat harder en voelde dat hij een paar keer zijn billen iets samenkneep, maar ze meteen daarna weer ontspande. De klappen wisselde ik af met strelen en kneden en tenslotte schoof mijn hand bij het strelen ook in het onderbroekje, over zijn billen, en zelfs een beetje tussen zijn benen, waar ik zijn balletjes bevoelde.

Ik pakte het broekje beet en schoof het langzaam naar beneden, over zijn kontje, over zijn knieën en tenslotte over zijn enkels, ten volle het beeld in me opnemend van zijn billen die in al hun glorie te voorschijn kwamen. Er lag een flauw roze waasje over. En nogmaals streelde en kneedde ik. En Michael, die zijn voeten bij elkaar had gehouden toen zijn onderbroek over zijn enkels gleed, spreidde zijn benen weer.

Ik begon weer te slaan, krachtiger dan eerst en ervoor zorgend dat het gehele oppervlak gelijkelijk geraakt werd. Hij verzette zich niet, zodat ik beide handen vrij had: met de ene streelde en kneedde ik, terwijl ik met de andere toesloeg. En ook trok ik zo nu en dan één billetje wat opzij zodat ik het andere billetje aan de binnenkant kon raken. Langzamerhand kleurde het gehele oppervlak roze tot het tenslotte een diep rood uitstraalde. Michael bewoog nauwelijks: een enkele keer leek hij even overeind te komen maar ontspande zich daarna meteen weer.

Ik tastte nu onder zijn buik en bevoelde hem ook daar.

"Laten we naar de slaapkamer gaan," zei hij.


Show all the stories by Nanno Nadega
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org