New MMSA spank logo

Viktor

by Nanno Nadega

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 02 Mar 2012


Viktor

Enkele dagen nadat op deze site het verhaal 'Michael' van mijn hand was verschenen, kreeg ik een lezersbrief waarin me uitbundige lof werd toegezwaaid. Het is natuurlijk altijd fijn om een enthousiaste reactie te ontvangen, maar door deze brief was ik in het bijzonder geroerd: de afzender was namelijk niemand minder dan ... jawel ... Viktor! Dezelfde Viktor die in dat verhaal 'Michael' zo'n belangrijke bijrol speelt.

In het verhaal ben ik niet ingegaan op hoe Viktor en ik elkaar hadden leren kennen: dat zou ik 'misschien later' nog eens uit de doeken doen. Nu, na deze brief, heb ik besloten om ook de geschiedenis van mijn eerste ontmoeting met Viktor op schrift te stellen.

* * *

Enige tijd voordat ik kennismaakte met mijn buurjongetje Michael, werd ik uitgenodigd bij kennissen in de buurt voor een verjaardagsfeestje. Wie de jarige was weet ik niet meer. Er was een vrij grote groep mensen aanwezig en, doordat ik me niet altijd helemaal op mijn gemak voel bij dergelijke gelegenheden (nee, echt mensenschuw ben ik niet, maar liever niet teveel tegelijk), had ik wat meer drankjes geproefd dan misschien verstandig was. Mede als gevolg daarvan zakte de spanning iets weg en voelde ik me wat losser.

In het gezelschap bevonden zich enkele jongens die zich voornamelijk met elkaar bezighielden en één van hen wekte in het bijzonder mijn belangstelling. Graag had ik me bij dat groepje gevoegd en een praatje gemaakt, maar daar was ik natuurlijk te schijterig voor.

De gesprekken die door de volwassenen gevoerd werden gingen, zoals gebruikelijk, overal en nergens over. Maar op een bepaald moment werd mijn aandacht getrokken door enkele ouders die ervaringen uitwisselden over hun 'puberzonen'. Zoals u misschien vermoedt heb ik grote belangstelling voor dit onderwerp en ik luisterde naar wat er over te berde gebracht werd. Veel bijzonders was dat natuurlijk niet: vanzelfsprekend hielden ze veel van hun jongens (wie niet, dacht ik) maar soms konden ze toch verschrikkelijk lastig zijn. Hoe daar het beste mee om te gaan? Men kwam er niet helemaal uit.

Mijn gedachten concentreerden zich steeds meer op en rond de jongens in het gezelschap die ik zo onopvallend mogelijk observeerde, vooral die ene die me zo in het bijzonder was opgevallen, waarbij mijn blik zich afwisselend richtte op zijn onderlichaam en op zijn gezicht. Een diep verlangen welde in mij op. En tegelijkertijd besefte ik hoe onwaarschijnlijk het was dat dat verlangen ooit vervuld zou worden: dat die jongen zich voor mij zou ontbloten en dat hij mij zou toestaan dat ik dan...

Intussen bleef ik luisteren naar het gesprek dat door hun ouders gevoerd werd. Zou ik me er niet eens mee moeten bemoeien? Ik voelde me gesterkt door de drank en werd wat overmoedig. Toen er even een stilte inviel sprak ik luid:

"Een flink pak voor de broek! Lost alle problemen op!"

Sommigen lachten, anderen keken een beetje gegeneerd. Maar nu ik eenmaal de aandacht op me gevestigd had vond ik dat ik me niet kon terugtrekken en vervolgde:

"Misschien zelfs, in ernstige gevallen, voor de blote bips!"

Ik zag nu dat ook de jongens, behalve die ene die zich in het bijzonder in mijn belangstelling mocht verheugen en die ernstig naar me keek, geamuseerd luisterden, benieuwd hoe de discussie zich verder zou ontwikkelen. Maar het gesprek stokte en men ging over op een ander onderwerp. Ik gevoelde mij lichtelijk beschaamd en begaf me, onder het voorwendsel even een sigaret te willen roken, naar de tuin.

Er stond verder niemand in die tuin zodat ik alle gelegenheid had om nog eens over mijn interventie in het gesprek na te denken. Nee, dat was misschien niet zo'n verstandige opmerking geweest. Ik moest in het vervolg een beetje beter oppassen met drank.

De tuindeur ging weer open en ik zag dat een van de jongens, en jawel, het was die ene, waar ik mijn ogen niet van af had kunnen houden, nu ook naar buiten kwam. Hij slenterde mijn richting uit en bleef bij me staan. Hij keek me aan en vroeg toen: "Meende je dat nou? Of maakte je maar een grapje?"

Wat kon ik daar op zeggen? Ik lachte even en zei toen: "Ik maak nooit grapjes, want ik heb helemaal geen gevoel voor humor!"

De jongen glimlachte.

Ik stelde me aan hem voor en hij noemde ook zijn naam. U zult het al wel begrepen hebben: dit was Viktor. We begonnen een gesprek. Hij vertelde dat hij de maand daarvoor zestien jaar was geworden.

"Heb je zelf kinderen?" vroeg hij.

Nee, die had ik niet, vertelde ik (om de een of andere reden bloosde ik licht) en ik voegde er, wellicht ten overvloede, aan toe dat ik niet eens getrouwd was terwijl ik toch al ver in de vijftig was en dat ik alleen woonde, in een flat, niet zo ver uit de buurt. En zelfs noemde ik straat en huisnummer.

"Maar je lijkt er wel verstand van te hebben, van kinderen," merkte hij op.

Ik bloosde nog wat dieper, maar durfde toch te zeggen dat ik in werkelijkheid eigenlijk helemaal nergens verstand van had.

"Weet je," vervolgde ik, "eigenlijk ben ik zo'n soort man waar niemand bang voor hoeft te zijn om hem met zijn dochter alleen te laten."

"En hun zonen?" vroeg hij.

Ik keek hem hulpeloos aan.

"We zien elkaar nog wel," zei hij en ging weer naar binnen.

* * *

Enkele dagen later, op een zaterdag, stond ik in mijn flat doelloos naar buiten te kijken en zag hoe vrij plotseling het weer omsloeg: het werd donker en er barstte een hevige regenbui los. Het was niet zomaar een bui, maar het hoosde. In gedachten beklaagde ik de mensen die op dat moment op straat waren.

De bel ging en, terwijl ik me afvroeg wie dat zou kunnen zijn, ik had immers met niemand een afspraak, liep ik naar de deur en opende deze. En daar stond Viktor! Maar wat zag hij eruit: hij was totaal doorweekt en het water liep in straaltjes uit zijn kleren en vormde een plasje bij zijn voeten.

"Kan ik hier even schuilen?" vroeg hij.

Ik trok hem naar binnen.

"Jongen toch, natuurlijk!" riep ik, "Kom gauw binnen! Sjonge, wat ben je nat!"

Hij bleef aarzelend in de gang staan en keek naar het plasje dat zich ook nu weer rond zijn voeten vormde.

"Zo kan je niet blijven rondlopen, dan heb je geheid meteen een longontsteking." babbelde ik bedrijvig. "Weet je wat? We stoppen je kleren in de droogmachine, dan zijn ze binnen een half uurtje weer droog."

Eigenlijk tot mijn verbazing begon hij zijn schoenen los te maken en trok ze uit. Zijn sokken volgden en hij trok zijn hemd over zijn hoofd. Hij aarzelde, maar toen knoopte hij ook zijn broek los en stroopte hem van zijn benen. Ik duizelde even van de aanblik van zijn gestalte toen hij, nog slechts gekleed in een onderbroekje, voor me stond.

"Geef maar hier," zei ik en nam zijn kleren aan. "Deze kant op, hier staat de droogtrommel."

Hij volgde me en ik hoorde zijn plakkende voetstappen op het zeil. Zijn sokken, hemd en broek legde ik in de trommel en schakelde het apparaat in, dat zacht begon te zoemen. Ik pakte ook zijn schoenen aan en vulde deze met proppen krantenpapier. Ik haalde een handdoek en begon zijn haar droog te wrijven. En daarna, omdat ik toch bezig was, ook maar zijn lichaam.

Ik zag dat ook zijn onderbroek geheel doorweekt was en ik vroeg me af of die niet eigenlijk ook in de droogtrommel zou moeten. Zou ik het durven voorstellen? Ik streek met de rug van mijn hand over de achterzijde van zijn onderbroekje.

"Ook helemaal nat," stelde ik vast, "wacht even, ik ben zo terug."

Ik liep naar de kledingkast in mijn slaapkamer en zocht of ik iets kon vinden wat hij zolang aan zou kunnen trekken (nee, waarde lezer, zo geschift ben ik niet dat ik verwachtte dat hij bereid zou zijn om geheel naakt te wachten tot alles weer droog zou zijn). Het enige dat ik vond was een korte pijamabroek die voor hem natuurlijk veel te groot was, maar hij zou het koordje kunnen aanhalen. En het was toch maar voor een half uurtje.

Ik hield, teruggekeerd, de pijamabroek voor hem op. "Wat denk je," vroeg ik, "zou het hiermee lukken?"

Hij keek even en draaide zich toen met zijn rug naar me toe. Ik kon het eigenlijk nog niet geloven, maar ik zag dat hij zijn plakkende onderbroek naar beneden schoof waarbij hij zich diep bukte en dat hij het broekje tenslotte van zijn voeten schudde.

Hij reikte achter zich en ik gaf hem de pijamabroek aan. En weer bukte hij zich om deze over zijn voeten te trekken. En weer duizelde het me even toen ik zag hoe zijn billen aan het oog onttrokken raakten.

* * *

Nadat ik het natte onderbroekje ook in de trommel had gelegd begaven we ons naar de woonkamer waar ik hem op de bank wees om daar plaats te nemen. Ik ging naast hem zitten.

"Heb je het niet koud?" vroeg ik.

Nee, hij had het niet koud. Dat was ook geen wonder, want het was vrij warm in de kamer. Toch vond ik het nodig om een arm om zijn schouder te slaan en hem lichtjes tegen me aan te trekken. Hij verzette zich niet.

Ik rook zijn natte haar en drukte hem nog wat steviger tegen me aan. Maar nu trok hij zich los en ging weer rechtop zitten. Was ik te ver gegaan?

Na enig zwijgen zei hij plotseling: "Gisteren heb ik een onvoldoende voor een wiskunde proefwerk gekregen."

Ik voelde me volslagen verward door deze nieuwe wending. Ik kon niet veel meer bedenken om te zeggen dan: "Hoe kwam dat zo? Ben je niet zo goed in wiskunde?"

Hij zweeg weer. Toen zei hij: "Ik had mijn huiswerk niet geleerd," en hij keek me even aan, maar wendde meteen de blik weer af. Hij vervolgde: "In plaats van mijn huiswerk te maken heb ik de hele avond zitten lezen. In een boek."

"Wat was dat voor een boek?" vroeg ik, "een boek voor een ander vak?".

Hij zweeg weer en het scheen me toe dat hij zelf niet goed wist wat hij verder zou kunnen zeggen. Toen zei hij: "Nee, het was een leesboek."

Ik keek hem vragend aan. Zachtjes en bijna stotterend noemde hij nu de naam van een auteur en ook een titel.

Zeer gewaardeerde lezer, ik was verbijsterd: ik kende de boeken van deze auteur maar al te goed. En ik kende het steeds weer terugkerende thema dat in al die boeken uitvoerig werd beschreven en uit de doeken werd gedaan, zodat niets aan de verbeelding werd overgelaten. Een thema dat slechts de belangstelling van een enkele gestoorde geest opwekte, en waar ik zelf, zeg maar gerust, erg gevoelig voor was. Wat betekende dit, dat Viktor dit soort boeken las en er kennelijk zo door werd meegesleept dat hij zijn huiswerk er door verwaarloosde?

Ik probeerde kalm te blijven en na te denken over hoe ik verder diende te handelen.

"Je weet toch wel dat je eerst je huiswerk moet maken? En dat er dan pas tijd is voor ontspanning?" begon ik een beetje zoetsappig. Ik zag dat Viktor kleurde, wat me de moed gaf om verder te gaan.

"Luie jongens die hun huiswerk niet maken hebben een stevig pak voor de broek nodig," citeerde ik uit het door Viktor genoemde boek, "Wat vind je daar nu zelf van?"

Viktor zweeg. En ik vervolgde: "Heb je je tong misschien verloren?" Viktor bleef zwijgen.

Ik was er nog steeds niet helemaal gerust op dat ik de situatie goed inschatte, maar als ik nu niet handelend optrad, hoe zou ik er dan ooit achter moeten komen? Ik haalde diep adem en legde voorzichtig mijn hand in de nek van Viktor en duwde hem over mijn schoot. Hij trok zijn benen op en strekte ze vervolgens achter zich zodat hij geheel horizontaal over me heen lag. Ik legde mijn ene hand op zijn rug en de andere op de pijamabroek, op zijn billen en kneedde zachtjes.

"Doe je het niet al te hard?" vroeg hij.

Ik schoof mijn hand onder de lichte stof van de broek en streelde hem nu over zijn naakte huid. "Die broek moet natuurlijk uit," zei ik en trok het tekstiel tot over zijn knieën.

Ik was zo overweldigd door de aanblik van de achterzijde van zijn naakte lichaam dat ontspannen over mijn schoot lag, dat ik er nog niet toe kon komen om meteen energiek aan de slag te gaan. Eerst wilde ik hem betasten. Ik nam zijn billen in mijn handen, kneedde ze, trok ze wat uit elkaar, zodat ik ook alles daartussen goed kon zien en streelde ze met mijn duimen.

Maar toen was het toch zover. Eerst nog wat onwennig en voorzichtig, maar gaandeweg steeds steviger sloeg ik hem nu met de vlakke hand op zijn billen. Hij verzette zich niet. Na enige tijd begon hij zijn bilspieren te spannen. Ik stroopte nu zijn broek helemaal over zijn voeten en verschoof hem enigszins zodat hij met de handen op de grond kon steunen en ook zijn voeten de grond raakten. Ik duwde zijn benen iets uit elkaar, zodat ik overal goed bij kon en hervatte de klappen.

Ik sloeg steeds harder en zorgde ervoor om geen plekje over te slaan. Een enkele keer leek het of Viktor zich weg probeerde te draaien, of hij lichtte even een hand van de vloer om als in een reflex bescherming te zoeken, maar daarna ontspande hij zich toch weer.

Ik liet Viktor opstaan en trok hem bij me op schoot. Ik duwde zijn hoofd tegen mijn borst, zodat ik de geur van zijn nog steeds natte haar kon ruiken en tastte naar zijn kruis. En ook hij tastte nu naar mijn kruis en begon mijn broek te openen.

"Schatje, lief jongetje van me," fluisterde ik zachtjes in zijn oor.

* * *

We lagen nog steeds verzadigd in elkaars armen toen vanuit het washok de zoemer van de droogtrommel klonk.


Show all the stories by Nanno Nadega
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org