New MMSA spank logo

Cum a ajus Dracula un vampir

by Alex din iasi

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 18 Jan 2013


În spatele întîmplãrilor din povestire, se aflã cronicile acelor ani din care eu am compilat doar, fãcînd conexiile necesare. Uneori, a trebuit sã înlãtur voalul unei decențe excesive cu care cronicarii și-au învãluit scrierilor lor. Dar am avut grijã sã mențin povestea în limitele reprezentãrilor noastre despre acele vremi. Sper cã, astfel, cîteva detalii din tinerețea unuia dintre cele mai controversate personaje din istoria lumii sã poatã fi elucidate mai ușor.

 

“Arborele meu genealogic aratã cã mã trag din Vlad Țepeș” (Prințul Charles, 30 octombrie, 2011)

 

Într-una din zilele cãlduțe din primãvara anului 1444 dupã calendarul gregorian, sau 847 dupã hegirã, un alai falnic și numeros înainta cãtre porțile impresionante ale Edirnei, fosta Cetate a Adrianopolului, devenitã nu cu mult timp în urmã capitala Imperiului Otoman. Zãpada se topise, iar vîntul care bãtuse o vreme dinspre miazãzi zvîntase drumurile, așa încît alaiul a putut sã treacã peste Balcani. În avangardã, se afla o escortã alcãtuitã din cãlãreți cu sulițe și flamuri avînd drept emblemã vulturul cu crucea în plisc, semn cã alaiul venea de la Tîrgoviște și cã îl însoțea pe însuși domnul valah. Iar șirul lung de care ce veneau din urmã, toate încãrcate cu cufere umplute cu ducați, vãdea cã voievodul mergea la Edirne ca sã plãteascã tributul datorat cãtre Sultan.

Nu ducații cei noi, bãtuți la Sighișoara, nici drumurile primejdioase erau însã pricina pentru care alaiul era însoțit de mulțimea aceea de oșteni. Motivul era ascuns și pãzit strașnic într-una din trãsuri. Într-însa se afla tezaurul adevãrat, adicã cei doi feciori domnești, pe care Sultanul Murad îi ceruse chezãșie ca sã fie educați așa cum se cuvine unor urmași la tronul Valahiei. Fãrã îndoialã, era doar un pretext. Urmau vremuri tulburi, hunii și leșii se pregãteau de rãzboi cu Semiluna, încît Sultanul voia sã se încredințeze de loialitatea voievodului valah. Atunci cînd i-a deschis oștirii otomane drum spre Transilvania, de unde aceasta s-a întors cu prãzi fãrã de numãr, valahul probase cã-i este într-adevãr fidel. Dar un Sultan nu se putea bizui nicicînd pe un domn șiret, ba și creștin pe deasupra, cãci ar fi un gest cu totul necugetat din partea sa. Iscoadele lui nevãzute, rãspîndite în Europa cea pãgînã, aflaserã deja cã valahul fusese admis în Ordinul Dragonului, întemeiat de Papã și de acel cîine turbat, pe nume Sigismund, avînd drept unic țel lupta cu otomanii. Și cum paza bunã trece primejdia rea, Murad l-a somat pe valah sã-i lase ostatici pe cei doi feciori ai sãi la Edirne, convins cã voievodul aflase și el de pãțania vecinului din Serbia, ai cãrui fii plãtiserã pentru trãdarea tatãlui cu pierderea vederii, cãci Sultanul ordonase sã le fie strãpunși ochii cu fierul încins la amîndoi.

Domnitorul amînase la nesfîrșit sorocul stabilit pentru cãlãtoria la Edirne, dar acum nu îl mai putea amîna nici cu o zi. Trebuia sã se asigure pe mai departe de bunãvoința Înaltei Porți și de sprijin de la Sultan, de la același Murad care îl ajutase cînd s-a urcat pe tron. A purces deci la drum cu inima cernitã, însoțit de cei doi fii ai sãi, de Vlad și Radu. Cel mare avea treipsrezece ani și va deveni faimos sub numele de Vlad Țepeș. Cel mic, de doar nouã ani, se va afla și el pe tronul Valahiei, sub numele de Radu cel Frumos.

Era o zi însoritã de prier cînd valahii au ajuns în fața porților majestuoase ale cetãții. Zidurile fortificate, înalte și crenelate, care dãdeau mãsura mãreției otomane, strãluceau în soarele amiezii, iar dincolo de ele minaretul geamiei Sokkolu Mahomed pãrea atît de înalt cã era gata sã-l atingã pe însuși Alah, în veci proslãvitul. Prãvãliile negustorilor gemeau de oameni și de mãrfuri, ca într-o zi de sãrbãtoare, una dintre acele sãrbãtori fastuoase pe care Sultanul Murad obișnuia sã le ofere supușilor sãi, așa cum procedase cu trei ani în urmã, dupã ce l-a învins pe Mustafa, rivalul sãu. L-a adus de la Bursa la Edirne în lanțuri și l-a spînzurat ca pe un impostor netrebnic ce era.

De cum a pãtruns în cetate, alaiul a fost condus la palatul Preamãritului Sultan, unde a fost primit cu tot onorul cuvenit. Nu știm cît a durat întrevederea, neîndoios însã este cã în acea zi voievodul și-a asigurat tronul pentru urmãtorii ani. Pe lîngã tribut, Sultanul Murad i-a cerut principelui sã îi trimitã o mie de bãieți care sã primeascã instrucția militarã adecvatã și întreaga științã de carte spre a deveni buni ieniceri. Mai trebuiau doar sã deprindã învãțãtura lui Allah și obiceiurile otomane ca sã aibã parte de o viațã la care puțini tineri din lume puteau visa la vîrsta lor. Și, de ce nu, cei mai vrednici vor putea ca sã ajungã paji la Serai și sã se bucure de desfãtarea vieții de la curte. Vitejia, dar mai ales frumusețea bãieților valahi era binecunoscutã de Înalta Poartã, ar fi spus Murad, devenit deodatã bine dispus și binevoitor fațã de interlocutorul sãu

În tot acest rãstimp, cei doi bãieți, Radu și Vlad, s-au preumblat în voie prin curțile seraiului, au admirat tunurile uriașe, ale cãror țevi erau de o lungime nemaiîntîlnitã, muschetele și iataganele strãjerilor și pe spahii semeți care stãteau de pazã cãlare neclintiți, privind fix înainte de sub coifurile lor strãlucitoare, de parcã nimic nu s-ar fi petrecut în jurul lor. Vlad i-a reamintit fratelui mai mic cã toți nu sînt decît niște pãgîni, vrãjmași ai creștinãtãții, cã jefuiesc de unde și cum apucã, pîrjolind tot și omorînd femei și copii deopotrivã. Radu însã îi privea fermecat și nu pãrea de loc încredințat cã oștenii aceia minunați ar putea fi atît de fioroși. Abia cãtre searã, cînd o cãpetenie de spahii a venit și le-a spus cu glas domol cã tatãl lor plecase, dar cã ei vor trebui sã mai rãmînã o vreme la Edirne, Radu s-a speriat și a izbucnit în plîns.

A încetat sã plîngã însã cînd aga spahiilor le-a spus sã-l însoțeascã pentru cã are sã le arate hamamul, baia turceascã. Cei doi bãieți nu mai vãzuserã ceva atît de încîntãtor. Acasã, la Tîrgoviște, se îmbãiau într-un soi de hîrdãu mare de lemn. În hamam, îi așteptau bazine cu apa limpede ca de cleștar și multe încãperi cu aburi calzi înmiresmați, toate avînd pereții minunat smãlțuiți în cele mai suave culori. Vlad însã s-a încruntat, iar cînd i s-a zis sã-și lepede hainele de pe el, s-a împotrivit, spunînd cã un spahiu nu are acest drept, sã-l vadã pe el, un fiu de domnitor valah, dezbrãcat. Aga a zîmbit și i-a rãspuns cã atît timp cît va rãmîne la Edirne, ar fi bine sã se supunã ordinelor pe care le primește, altfel riscã sã fie pedepsit. Imperiul Otoman, i-a zis, a crescut și a ajuns faimos în lumea toatã prin disciplinã în primul rind. Disciplina înseamnã sã asculți și sã te supui, iar dacã nu, sã suporți urmãrile ce decurg de aici. Și, ca sã fie mai convingãtor, aga și-a scos tunica de pe el ca sã-i arate lui Vlad spatele gol pe care mai purta cicatricile de la gîrbaci de pe vremea cînd fusese și el doar simplu cadet. Încît, cei doi bãieți s-au dezbracat goi pușcã imediat și s-au îmbãiat. Aga i-a privit îndelung și a zîmbit. Constituția bãieților era complet diferitã, deși erau frați din același os domnesc: Vlad era bine fãcut, trupul lui îl prevestea încã de la vîrsta aceea pe voievodul viteaz ce urma sã devinã, în vreme ce Radu avea chipul rotofei și un corp care amintea mai curînd de sexul opus.

Dupã ce s-au îmbãiat, bãieților li s-au dat haine noi, turcești, și au fost conduși apoi spre garnizoana unde aveau sã locuiascã, sub supraveghere strictã, în urmãtorii ani.

 

Ce au învãțat Vlad și Radu la curtea otomanã, în cel dintîi an cît au stat acolo, a fost cu totul altceva decît ce învãțaserã acasã, de la profesorii lor greci. Au învãțat turca și persana și li s-a predat matematicile, logica și filosofia. Au învãțat sã mînuie cu mãiestrie spada, scutul și iataganul și au deprins tehnicile luptei corp la corp. Mai greu a fost cu Coranul. Ascultãtor din fire, Radu a învãțat versetele pe de rost, putînd sã le recite ca orice elev sîrguincios. Vlad, în schimb, a fost de la început recalcitrant, spunînd cã este creștin și nu va primi niciodatã învãțãturile unui profet mincinos cum a fost acel Mahomed. Îndrãzneala lui i-a lãsat muți de uimire pe toți. Pedeapsa nu s-a lãsat așteptatã. A trebuit sã își ridice poalele caftanului ca sã primeascã loviturile de bãț direct pe coapsele goale, ca un elev de de rînd, tocmai el, un prinț valah. Iar pentru jignirea adusã celui mai mare dintre profeți, numãrul de lovituri i-a fost dublat, regula fiind ca un bãiat nesilitor sã fie pedepsit cu șapte lovituri de bãț, numãrul versurilor din Al-Fatiha, prima suratã din Coran. Iar de va mai profera asemenea insulte defãimãtoare la adresa dreptei credințe în viitor, i s-a spus lui Vlad, va fi pedepsit mai aspru. Ceea ce, datã fiind încãpãțînarea lui, s-a și întîmplat.

În seara aceea, dupã ce a luat prima bãtaie, în vreme ce își privea vînãtãile de pe picioare, Vlad i-a jurat lui Radu cã se va rãzbuna crunt pe turci. Cînd va fi mare, a spus, de va prinde vreodatã vreun osmanlîu, va pune sã fie bãtut pînã leșinã, apoi îi va cresta venele și sîngele scurs ]l va aduna într-o cupã pe care o va sorbi chiar lîngã trupul pãgînului zbãtîndu-i-se în agonie la picioare.

 

În toamna aceluiași an, s-au petrecut cîteva fapte care aveau sã schimbe cursul istoriei în partea aceea tulbure a Europei. Trupele adunate de papã și puse sub comanda lui Ioan Huniadul au ocolit Balcanii, pe unde carele de luptã n-ar fi putut strãbate, și, înaintînd în lungul Dunãrii, au coborît cu repeziciune pe malul Helespontului spre Bosfor, plãnuind sã-i goneascã pentru totdeauna pe osmanlîi de pe continent. La Varna însã, cruciații au dat peste Murad cu o oștire de douã ori mai mare, care i-a mãcelãrit. Vladislav, regele ungur, a cãzut el însuși într-o capcanã întinsã de turci și a fost ucis. Capul i-a fost adus la Edirne, laolaltã cu cruciații scãpați cu viațã din mãcel și luați prizonieri. Printre ei, s-au aflat și cîțiva valahi pe care voievodul îi trimisese în luptã. Domnitorul jurase credințã nu doar sultanului, ci și Papei, contra pãgînilor, și n-a mai putut sã se dezicã de acel jurãmînt. Avea dreptate Murad cînd spunea cã Valahul e nesincer de felul lui și cã nu ar fi înțelept sã se încreadã în el.

A fost o sãrbãtoare impunãtoare la Edirne. Festivitãțile au ținut trei zile și trei nopți. S-au organizat întreceri de cãlãrie, trageri cu arcul, recitaluri de poezie, spectacole de dansuri și multe altele la fel, la care au luat parte bogați și sãraci deopotrivã, dar și oaspeți de seamã din imperiul tot. Capul lui Vladislav a fost expus mulțimii ca o dovadã a biruinței drept-credincioșilor din oastea lui Allah asupra creștinilor spurcați. Cea mai de seamã atracție însã a fost tragerea în țeapã a ostaticilor, aclamatã entuziast de cei prezenți. Sute de țepe au fost ridicate strãpungînd curul prizonierilor complet despuiați, care, sub propria lor greutate și zbãtîndu-se în dureri cumplite, fãceau ei înșiși ca țepele sã îi pãtrundã tot mai adînc, pînã cînd vîrfurile ajungeau sã rãzbatã pe gura lor. Moartea avea sã-i scape de supliciu abia dupã douã zile, cînd hoiturile le-au fost atîrnate pe zidurile cetãții, spre a afla Europa întreagã ce soartã îi va așteapta pe cei care vor ridica brațul împotriva Imperiului Otoman.

Vlad și Radu au trebuit sã asiste și ei la sãrbãtoarea aceea și atunci au vãzut ei pentru întîia oarã cum știau turcii sã-i pedepseascã pe vrãjmași. Au fost de fațã cînd prizonierii au fost torturați, aflîndu-și groaznicul sfîrșit. Le-au vãzut chipurile contorsionate de dureri sfîșietoare și au auzit țipetele lor neajutorate de disperare. Vlad nu avea sã uite niciodatã fețele compatrioților lui înmãrmurite de oroare. În mintea lui, și-a jurat sieși cã odatã și odatã se va rãzbuna cumplit. Așa va și face nu cu mulți ani mai tîrziu, cînd, atacat de otomani, avea sã tragã în țeapã pe toți turcii cãzuți prizonieri. Cronicile spun cã Vlad ar fi ridicat o adevãratã pãdure de țepe cu mii de turci înfipți în ele, pe care Sultanul vãzînd-o, s-ar fi retras în mare grabã și în chip rușinos la sud de Dunãre, cu ce mai rãmãsese din oastea lui, cuprins fiind de o groazã nemãsuratã.

 

Dupã ce, la Varna, Valahia s-a dovedit o țarã duplicitarã în comportamentul ei fațã de Înalta Poartã, viața celor doi frați la curtea otomanã a devenit tot mai asprã. Nu au mai putut pãrãsi garnizoana nicicum, fiind strict supravegheați. Pedepsele s-au înmulțit. Cînd vreunul din ei nu dãdea ascultare în mod neprecupețit, era bãtut și închis într-o carcerã întunecoasã unde era lãsat singur, în pielea goalã și flãmînd, cu pîine și apã doar. Radu, fiind mai supus, a avut parte de un tratament mai blînd. În schimb Vlad, care îi sfida pe toți și era rebel, a petrecut multe zile și nopți în carcera aceea friguroasã, primind doar o pãturã cu care sã se înveleascã, cãci, neavînd un pat, a trebuit sã doarmã pe podea.

Apoi, li s-a luat și “dreptul la latrinã”. Pînã atunci, aveau un separeu. Din ziua aceea însã, au trebuit sã meargã la latrina garnizoanei, la comun cu alți soldați. De cite ori își coborau șalvarii în vine, dîndu-și vînãtãile în vileag, aveau de îndurat priviri nesãțioase, vorbe obscene, atingeri lascive, din partea paznicilor aceia ai lor cu mãdularele mereu sculate și gata oricînd sã-i trateze pe creștini à la turque. Trebuiau sã fie cît se poate de prudenți, pentru cã știau bine ce înseamnã asta, îi surprinseserã cînd și-o trageau fãrã rușine pe la spate între ei.

Și cum îndeobște lucrurile merg din rãu în mai rãu, într-una din zile, în vreme ce muezinul chema la rugãciune, gãrzile l-au gãsit pe Vlad îngenuncheat, rugîndu-se la dumnezeul lui și fãcîndu-și semnul crucii. Pentru aceastã blasfemie, a fost pedepsit cu falaqa. I s-au legat gleznele de o stinghie de lemn ținutã la înãlțimea potrivitã de doi osmanlîi zdrahoni și așa, culcat pe spate și cu tãlpile expuse, a fost lovit cu bãțul fãrã milã, producîndu-i dureri greu de imaginat, mai ales de cãtre cei ce nu știu cît de fragile sînt pãrțile acelea ale trupului la om. Dar Vlad n-a plîns, nici n-a țipat, a strîns din dinți și a rãbdat acea durere infernalã în tãcere. E de prisos sã fie menționat cã tãlpile îi erau atît de tumefiate încît trei zile nu a mai putut sã umble, trebuind sã stea la pat, gîndind necontenit cum își va lua revanșa asupra osmanlîilor. Va trebui sã mai aștepte însã cîțiva ani, cãci rãzbunarea e un aluat care crește la foc domol.

 

Deoarece pedepsele se țineau lanț, pe bunã dreptate bãieții și-au spus cã viețile le erau în pericol. În singurãtatea tainicã a celulei, oricînd se putea afla vreun solac care sã-i șteargã pe cei doi urmași de sorginte princiarã pentru totdeauna de pe lista viitorilor cîrmuitori valahi, ștrangulîndu-i pe ascuns. Așa încît, cei doi frați au fost de pãrere cã nu ar fi rãu sã-și atragã simpatia lui Mahomed. Mahomed era cel mai mare dintre fii și urmașul la tron al Sultanului Murad. Era de-o vîrstã cu Vlad și vreme de doi ani fusese chiar Sultan, dupã anexarea Anatoliei de cãtre otomani, cînd Murad s-a retras vremelnic departe de viața vulgarã de la curte spre a se dedica traiului în meditație. Și, poate, în plãceri. Avea beizadeaua Mahomed, printre alte virtuți, o educație aleasã și o fire de artist. Compunea poeme și desena portrete, fiind totodatã susținãtorul instaurãrii în imperiu a legii islamice, a cãii musulmane vrednic de urmat, pe care prea puțini turci pãșeau în vremea aceea. Și mai visa Mahomed în secret sã cucereascã Constantinopolul, ceea ce o va și face peste opt.

Pentru a respecta adevãrul așa cum a fost consemnat în cronicile vremii, trebuie menționat cã și Mahomed îi zãrise pe cei doi prinți valahi cu prilejul unor întreceri sportive, și cã aceștia îi fãcuserã o impresie bunã, în special Radu, fiul cel mic, cu trãsãturile lui delicate de tînãr abia ajuns la pubertate. Dar și Vlad îi plãcuse. Chipul lui ascuțit, cu ochi pãtrunzãtori, și trupul lui atletic nu l-au lãsat de loc indiferent pe Mahomed.

Prilejul de a-i cunoaște pe prinții valahi mai îndeaproape avea sã se iveascã în curînd. Se împliniserã mai bine de doi ani de cînd Radu și Vlad erau ostatici cînd o nenorocire avea sã se abatã pe capul lor în mod neașteptat, ca trãsnetul în plinã zi seninã vara. Tatãl lor, domnul valah, a cãzut victimã unui complot pus la cale de dușmanul lui de moarte, de Ioan Huniadul. Domnul valah a fost asasinat într-o pãdure, iar trupul ciopîrțit i-a fost azvîrlit în apele lacului Snagov. Mahomed a dorit sã le aducã el însuși cumplita veste celor doi bãieți și i-a consolat. Le-a spus cã asemenea fapte nedemne erau obișnuite în vremurile tulburi pe care le trãiau și cã ei ar trebui sã urmeze de drept la tronul Valahiei, dar cã firmanul de numire a unuia sau altuia dintre ei va depinde de el, cînd va fi iarãși sultan. Mai întîi, va trebui sã se asigure de loialitatea lor, a zis Mahomed. Și a zîmbit în chip binevoitor, dar tainic oarecum.

Nu micã a fost deci mirarea celor doi prinți cînd, într-una din seri, solii au venit ca sã îi înștiințeze cã Mahomed vrea ca ei sã se înfãțișeze neîntîrziat la palat. Au fost scoși din garnizoanã și conduși la serai. Iar acolo au fost îndrumați mai întîi spre hamam, unde cîțiva eunuci chipeși i-au spãlat din cap pînã în picioare, i-au epilat și masat dupã obicei turcesc, apoi i-au stropit cu parfumurile cele mai alese. Li s-au dat caftane noi de mãtase, brodate cu fir de aur, și cingãtori țesute din lînã finã, din care purtau doar demnitarii de rang înalt de la palat. În cele din urmã, au fost conduși la Mahomed în dormitorul sãu. Aici, beizadeaua le-a mãrturisit fãrã multe ocolișuri cît de mult îi admira și cã, drept dovadã, vrea sã le acorde un mare privilegiu, și anume ca el însuși, fiul de sultan și viitorul cîrmaci al marelui imperiu, în prea mãrinimia lui, sã facã în noaptea aceea dragoste cu ei.

Auzind acestea, Radu și-a plecat capul supus, roșind de plãcere, în vreme ce fața i s-a luminat și un zîmbet feciorelnic i s-a putut citi pe buze. Vlad, în schimb, s-a încruntat și, ridicînd din sprîncene, i-a spus cu o privire plinã de cutezanțã lui Mahomed:

“O, preamilostive domn, mãrinimia ta mã copleșește, Dar aflã, vrednic vlãstar al prea puternicului învingãtor al multor seminții, cã eu nu am fãcut pînã acum așa ceva. Și nici nu o voi face, cel puțin nu cu un turc. Îți sînt ostatec, poți da ordin ca viața sã-mi fie curmatã, dar curul meu nu îl vei avea nicicînd atît timp cît voi fi în viațã.”

Mahomed nu a zis nimic. S-a fãcut alb la fațã auzind acel refuz, dar și-a ascuns furia sub vãlul strãveziu al demnitãții lui imperiale. În pofida furiei, nu a rostit nici o amenințare, nici un reproș. Cu siguranțã, Mahomed nu a fost în stare sã priceapã cum cineva – fie el prinț sau cerșetor – poate sã refuze un lucru atît de plãcut. Trei tineri care sã petreacã împreunã o noapte de plãceri, care bãiat s-ar sustrage de la așa ceva? Cînd și-a revenit din surprizã, a chemat straja și a dat ordin ca Vlad sã fie dus înapoi și consemnat în garnizoanã. Apoi și-a petrecut noaptea în chipul cel mai plãcut cu Radu, care a avut astfel onoarea de a fi dezvirginat de însuși urmașul la tronul celui mai mare imperiu al lumii, urmaș cãruia avea sã-i devinã de atunci amant.

 

Din noaptea aceea, drumurile celor doi frați aveau sã se despartã. Blînd și sfios, cu ochii luminoși și zîmbetul fermecãtor, Radu a știut cum sã se facã plãcut tuturor, lui Mahomed îndeosebi. Așa a devenit el cunoscut sub numele cu care va rãmîne în istorie, de Radu cel Frumos. A fost invitat de îndatã sã locuiascã la serai, unde a petrecut multe nopți desfãtãtoare în patul imperial. A fost numit bey și avansat în ierarhiile militare otomane, rãmînînd la Edirne pînã cînd Mahomed, ajuns Sultan, a cucerit Constantinopolul. Apoi l-a urmat pe Sultan la noua reședințã din minunatul palat Topkapi.

Cît despre Vlad, el a mai stat ostatic la Edirne încã un an. Deși s-a așteptat sã plãteascã cu capul îndrãzneala de a-l fi refuzat pe Mahomed, a rãmas în viațã totuși. Beizadeaua a dat însã ordin sã nu fie cruțat, ci, dimpotrivã, sã fie tratat cu toatã asprimea pe care o binemerita. Rebeliunea și curu-i îndãrãtnic trebuiau sã fie învinse cu orice preț. Dar sã nu fie violat cu niciun chip, ci sã cedeze de bunãvoie. Ordinul unui sultan care nu uitã niciodatã rar poate rãmîne neîndeplinit. Încît, chiar în ziua urmãtoare, Vlad a fost scos în curtea garnizoanei și biciuit. Doar el știa motivul cel adevãrat. A refuzat sã fie legat de stîlp, și-a primit pedeapsa stînd în picioare neclintit. Avea deja șaisprezece ani, era bãrbat. Cît timp biciul i-a șfichiuit carnea de pe spatele dezgolit, Vlad a numãrat loviturile jurînd în sinea lui cã pentru fiecare va omorî el însuși cîte un turc. Au fost cinzeci de lovituri de bici. Va putea sã facã, deci, o baie în sîngele atîtor osmanlîi pe care îi va doborî. A fost azvîrlit în carcerã apoi, cu rãnile de pe spate sîngerînd, și a stat acolo, cu pîine și cu apã doar, trei zile și trei nopți la rînd.

Avea sã mai ia multe lovituri de bici pe spate, dar și la curul gol, ceea ce dupã cutuma otomanã era atît de înjositor încît nici cel mai nevrednic dintre ieniceri nu a fost vreodatã astfel biciuit, ci doar eunucii și sclavele din harem. Pasãmite, turcii au gîndit cã un cur îndãrãtnic ca al lui Vlad trebuia pedepsit pînã cînd avea sã disparã orice urmã de nesupunere din el. Ei urmau preceptele Profetului, care a spus cã adesea pricina rebeliunii poate fi înlãturatã cu un bici. Dar și profeții pot sã se înșele uneori.

Vazînd osmanlîii cã fiul acela rebel de voievod valah încã rezistã, pãrînd a nu fi din oase și din carne ca și ei, l-au batjocorit și mai cumplit. Într-una din zilele friguroase de iarnã, l-au dezbrãcat în pielea goalã și i-au desenat pe piept o cruce, iar pe spate i-au pus avertismentul “Intrarea interzisã”. L-au mînjit cu balegã și așa a fost plimbat prin garnizoana toatã, cãlare pe un catîr, un animal la fel de îndãrãtnic ca și el. Cu acel prilej, un ienicer i-a atîrnat de gît o pancartã pe care scria: “Eu sînt Dracula, profetul lui Satan”. Voia ienicerul acela vigilent ca în acest fel sã arate tuturor cã neîndoios Satan, ocrotitorul celor necredincioși, era cel care se cuibãrise în curul lui Vlad.

“Ar putea vreodatã un ienicer sã refuze pe unul dintre camarazii lui care ar dori sã facã din el o fetițã pentru plãceri?” a întrebat acel ienicer. “Desigur, nu. Cu atît mai mult nici unul dintre comandanții noștri nu ar putea fi vreodatã refuzat. Dar sã declini oferta plinã de mãrinimie a fiului Preaputernicului sultan, mînat de nobilele lui instincte trupești, așa ceva e cu adevãrat de necrezut! E rebeliune! Pe barba Profetului, doar Satan a fost cel care a refuzat sã dea ascultare și nu s-a prosternat în fața lui Allah, unul și singurul dumnezeu.”

“E lucru știut”, a spus ienicerul, “cã Allah l-a fãcut pe om din humã divinã pentru ca sã viețuim cu toții în armonie și sã ne împreunãm unul cu altul. Iar pe Satan l-a fãcut din foc fãrã fum, osîndindu-l sã nu afle ce e iubirea niciodatã. Diavolul e cel ce seamãnã rãzmerița în jurul lui și incitã la vãrsarea sîngelui de om. Încît neîndoielnic cã și-a aflat sãlașul în chiar ghiaurul acesta valah atît de neiubitor și de încãpãțînat.”

Toate acestea le-a rostit ienicerul, cu brațul ridicat și pumnul strîns, de parcã ar fi chemat la jihad. Și a mai spus cã nu din întîmplare afurisitul de valah purta numele lui Satan, cãruia i se spunea 'Dracul' pe limba din țara lui. Din ziua aceea, Dracula avea sã-i rãmînã lui Vlad numele în veci.

 

În cel de-al patrulea an pe care Vlad și Radu l-au petrecut ca ostatici, evenimentele din Valahia au luat o turnurã la care puțini s-ar fi așteptat. Tronul a fost uzurpat de Ladislau, un boier loial lui Ioan Huniadul, dușmanul înverșunat al Imperiului Otoman al cãrui nume era rostit de turci în loc de bau-bau, ca sã își înspãimînte progeniturile cînd se obrãzniceau. Drept urmare, Sultanul Murad s-a gîndit cum ar putea el sã facã spre a-și recãpãta autoritatea pierdutã asupra Valahiei. Și a decis cã cel mai nimerit ar fi sã îl trimitã pe pașa Hassan cu oștire ca sã-l punã pe Vlad pe tronul care, de fapt, i se cuvenea.

Încît, într-o zi din primãvara anului 1448, sau 852 dupã hegirã, Vlad a fost eliberat din îndelunga lui captivitate, dupã ce i-a jurat duplicitar supunere lui Murad, promițînd cã va scãpa Valahia de aliatul mișelului care îi ucisese tatãl. O oaste impresionantã a ieșit pe porție Edirnei spre a-l însoți pe viitorul voievod. Vlad avea trupul plin de cicatrici și în suflet purta o sete bine disimulatã de rãzbunare pentru toate cîte le-a îndurat. Și, de bunã seamã, avea și un mare dispreț pentru fratele sãu Radu, cel care își vînduse sufletul și curul la turci. Era o zi seninã, zidurile cetãții strãluceau în soarele dimineții, dar Vlad nu a privit o clipã îndãrãt. Cãci avea ochii injectați de sînge.

*

Vlad a domnit peste Valahia în trei rînduri. Uzurpatorul și-a aflat iute sfîrșitul, pierind de sabie, zic cronicarii cã sabia aceea ar fi fost chiar a lui Vlad. Au urmat însã ani grei pentru voievodul valah, cãci Mahomed, ajuns Sultan dupã moartea tatãlui sãu, avea sã îl susținã pe iubitul lui, pe Radu cel Frumos, ca sã ajungã domn în locul lui Vlad. Așa încît cei doi frați s-au perindat pe rînd la domnie și s-au înlocuit unul pe celãlalt la tron de cîteva ori. În anul 1462 d.Hr., Mahomed a pornit o expediție la nord de Dunãre, cu peste 100.000 de ostași, dorind sã îl prindã pe Vlad viu și sã îi învingã cerbicia pe care nu putuse sã i-o înfrînge pe cînd amîndoi aveau șaisprezece ani. A fost însã el cel înfrînt. Istoria l-a numit 'Cuceritorul' nu întru totul meritat, pentru cã, deși a luat în stãpînire Constantinopolul, nu a putut niciodatã sã cucereascã curul, nici țara lui Dracula, domnul valah.

Cît timp a domnit, Vlad a spînzurat și a tras în țeapã necontenit. A despicat brațe și picioare, a retezat penisuri, a scos ochi și a smuls limbi, a jupuit trupuri și le-a fiert în cazane cu ulei încins. În captivitate, învãțase de la turci cã viața unui om nu valoreazã nici douã parale, iar pedepsele nu aveau altã îngrãdire decît fantezia celuia care le dãdea. A fost un om deosebit de crud, cu o sete de rãzbunare greu de închipuit, motiv pentru care i s-a dus vestea de la Apus la Rãsãrit. Dar vremurile se schimbã, iar oamenii se schimbã cu vremurile și ei. Roata norocului s-a rãsucit și Vlad a fost capturat. A petrecut doisprezece ani în temnițã la Visegrád. În cele din urmã, a fost asasinat pe cîmpul de bãtaie, în propriul sãu cort, iar capul i-a fost trimis la Constantinopole drept trofeu, sfîrșind înfipt într-o țeapã și el. Trupul însã nu i-a mai fost gãsit și nimeni nu știe dacã și-a aflat vreodatã sau nu pacea veșnicã într-un mormînt. Unii cred cã sufletul lui încã mai cutreierã și azi prin lume în cãutarea sîngelui de om. Istoria a facut din Vlad Țepeș un erou, dar și un vampir.

Despre Radu cel Frumos se știe cã a rãmas la curtea otomanã încã paisprezece ani și cã a fost apreciat de Sultan nu numai pentru farmecul sãu, ci și ca un priceput comandant de ieniceri. A revenit în țarã la vîrsta de douãzeci și șapte de ani și a avut patru domnii. Radu a murit tînãr, la patruzeci de ani. S-a scris cã a fost o moarte naturalã, dar unii cronicari au afirmat cã în chiar ziua aceea domnitorul ar fi folosit un afrodisiac otrãvit. În amintirea lui, Mahomed Cuceritorul s-a jurat pe Alah sã nu mai iubeascã vreodatã un alt cur de creștin. De-atunci, a început sã-și aleagã iubiții doar dintre bãieții puberi ai demnitarilor de la curte, bãieți pe care îi chema la Palat. Doar o singurã datã a fost refuzat, de ultimul Mare Duce de Bizanț, al cãrui fiu, de o excepționalã frumusețe dupã cum se zice, fusese și el convocat de Sultanul Sultanilor spre a fi dezvirginat. Mahomed însã nu uitase refuzul lui Vlad, așa încît n-a mai iertat afrontul. Cuprins de furie, a socotit cã Ducele a comis o crimã de lezmajestate ce trebuia pedepsitã exemplar. Astfel cã atît tatãl, cît și fiul sãu rãmas virgin au fost pe loc decapitați.


Show all the stories by Alex din iasi
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org