New MMSA spank logo

Misionarul

by Alex din iasi

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 08 Jul 2013


Avertisment: Multe dintre credințele și riturile popoarelor așa-zis primitive s-au păstrat și azi. Popoarele acestea nu au fost descoperite, ele au existat. Lumea în care trăim consideră însă unele dintre obiceiurile lor ca fiind de neacceptat. Drept urmare, cei care ar putea califica astfel de practici drept abuz asupra unor copii sunt rugați să nu citească această povestire.

 

Misionarul

“Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum...”

“... sanctificeetur noomen tuuum...”, repetă asistența în mod mecanic, tărăgănat.

Plouă torențial. Creștetul înalt al muntelui e ascuns în nori, nori cenușii, apăsători, iar aburii calzi, ce ies din pămînt, urcă la cer și se unesc cu ei. Șuvoaiele de apă căzute de sus fecundează totul în jur – solul, pădurea, culturile. Rostită de misionar și repetată de zeci de guri, rugăciunea răzbate spre înălțimi, însoțită de ropotul ploii.

“...Panem nostrum cotidianum da nobis hodie...”

Nu văzuseră pîine niciunul în viața lor. Mîncau cartofi. Cartofi dulci, nuci de cocos, rădăcini, diverse buruieni, și păsările pe care le vînau. Pîinea însă, nu știau ce e.

“...et ne nos inducas in tentationem...”

Cine să se lase dus în ispită? Există rînduieli de demult, transmise din generație în generație, reguli din străbuni pe care toți le respectă. Regulile nu pot fi încălcate. Oricine ar încerca să o facă, ar fi pedepsit.

“...sed libera nos a malo. Amen.”

“Amen”, repetă zecile de bărbați tuciurii, cu trupuri goale și fețele vopsite, cu nările străpunse de bețe și podoabe din pene colorate pe cap. “Dumnezeul tău să te aibă în pază, padre”, își spun în sinea lor.

Trupul misionarului se prăbușește la pămînt. Un ultim spasm, și sufletul se desparte de trup. Padre nu e nemuritor. Va reînvia cîndva, oare, cum pretinde credința lui? Deocamdată zace în țărînă, iar cei din jur îl privesc în tăcere. Săgeata îl nimerise drept în inimă. A fost o săgeată otrăvită, fără îndoială, căci padre a murit pe loc.

 

Padre, pe numele lui adevărat Aeneas Fermino de Santo Ximeneo, debarcase pe insulă cu doi ani în urmă, împreună cu alți misionari. S-au răspîndit care încotro. Fra Fermino a urmat cursul rîului către izvoare, apoi s-a aventurat prin păduri neumblate în căutarea unor băștinași. Așa a ajuns pe muntele acela singuratic, unde și-a construit adăpost, la cîteva sute de metri de colibele locuite de bărbații unui trib. A trebuit să treacă un timp pînă cînd a înțeles că multe lucruri sunt la băștinași exact pe dos față de lumea în care trăise pînă atunci. Serviciile religioase erau publice la el acasă, pe cînd ritualurile băștinașilor se săvîrșesc pe ascuns, în mare taină. Iar lucrurile intime, care acasă se petrec în familie, între patru pereți, la ei se fac în văzul tuturor. Oricine știe totul despre ceilalți. Seară de seară, bărbații se adună și fiecare mărturisește ce a făcut el bine sau rău peste zi. Ceilalți îl ascultă tăcuți și îl judecă după datinile lor. Cînd socotesc că cineva a încălcat legea, îl pedepsesc pe loc. Nimic nu e lăsat pentru Judecata de Apoi.

Doi stîlpi groși de care e sprijinit un altul orizontal tronează la intrarea în sat, ca o poartă a căinței. De ea e atîrnat vinovatul cu încheieturile mîinilor legate de parul de sus, spre a fi biciuit cu crengi de palmier. Crengile au frunze cu peri urticanți, provin dintr-o specie de palmieri care produc urzicături. În timp ce unii îl lovesc, ceilalți rostesc invocații și îi conjură pe zei să primească drept ofrandă suferința semenului lor, ca plată pentru ce a greșit. Îl bat pînă ce sîngerează, ca să își ispășească vina, apoi îl lasă atîrnat, legat de mîini, noaptea întreagă, fără să poată să se scarpine pe spatele chinuit de mîncărimi. Din cînd în cînd, aruncă o găleată de apă pe trupul lui. Cînd un băștinaș aruncă o găleată de apă în capul cineva, înseamnă că e supărat pe el.

Fra Fermino aflase despre toate aceste obiceiuri ale băștinașilor de la vraci. Nu a putut asista la ceremoniile lor, la care nici un străin nu a fost vreodată admis. Asta îi spusese abatele înainte de a-i da binecuvîntare pentru misiunea lui, că dacă vrea să și-i apropie pe băștinași, trebuie ca vraciul tribului să fie de partea lui. Iar Fra Fermino a dat ascultare superiorului său. Prost a făcut.

 

Indigenii își spun tőrő, adică bărbați. Nu se consideră oameni. Oamenii s-au ivit pe pămînt mai tîrziu. Mai întîi au apărut soarele, muntele, plantele cu semințe, păsările, animalele de tot felul, și la urmă de tot a fost creat omul. Băștinașii etoro însă, au fost aici cu mult înainte ca soarele să urce pe cer. De aceea au pielea atît de neagră, pentru că atunci cînd a apărut neamul lor, pămîntul era cufundat în beznă. Ei au fost stăpînii de drept ai muntelui de pe insulă, ei și zeii lor.

“Arată-ni-l, padre, pe Dumnezeul tău”, îi cereau misionarului. “Unde e? Vrem să-l vedem! Zeul muntelui e chiar stînca de pe creasta lui, zeul șerpilor e șarpele cel mai mare dintre toți care se tîrăsc pe pămînt, zeul vulturilor e vulturul care zboară cel mai sus, dar Dumnezeul tău, unde stă ascuns? De cîte ori te-am întrebat, ne-ai arătat o carte. Cum asta? Cum poate fi Dumnezeu o carte? Cum poate fi și tată, și fiu, și duh deodată? Fiii noștri sunt fii, sunt născuți din sperma noastră, și vor fi tați abia cînd vor avea spermă destulă în ei. Cum de are Dumnezeu atîta spermă în el ca să fie tată, de vreme ce e doar fiu? Are penisul atît de mare? Iar tu, tu de ce ți-l ascunzi sub sutană? De ce ne ceri să ne acoperim și noi goliciunea? Străbunii noștri au umblat dintotdeauna goi, de ce ne-am feri bărbăția noastră de propriile priviri? Ea e chiar trufia noastră și nu posedăm nimic mai de preț, doar pe ea. Nu avem nimic de ascuns, împărțim totul între noi – hrana, adăpostul, pădurea, femeile – întreaga noastră avere e a tuturor. De ce ne tot repeți întruna că trebuie să ne iubim aproapele? Oare nu știi că noi ne-am iubit unul pe altul dintotdeauna?”

Au fost multe întrebările la care misionarul nu a putut da răspuns. “Crede și nu cerceta”, spusese Domnul. Dar indigenii etoro nu pot crede zeul unui străin pe cuvînt.

 

Oriunde au ajuns, misionarii au înființat școli. Fra Fermino a făcut la fel. Veneau mulți băieți la școala lui, iar el le citea dintr-o carte doldora de povești. Erau povești cu eroi care merg pe apă, lovesc cu toiagul în piatră să facă să țîșnească apă din ea, pentru ca apoi să fie prinși cu toții și duși în sclavie, unde au stat închiși între zidurile unei cetăți vrăjmașe. Erau povești frumoase, cu regi și diverși indivizi care ghiceau viitorul și făceau teribile profeții.

Dar misionarii au adus cu ei nu doar evanghelia, ci și instrumente de pedeapsă nemaivăzute pe insulă pînă atunci. Le știau bine din vremea pe cînd fuseseră novici, pentru că era de datoria oricărui călugăr să raporteze unui superior greșelile pe care le observa la ceilalți, adică lenevia, ațipitul în timpul slujbei, cuvinte cîntate pe dos în biserică, orice uitare și altele asemenea lor. Cu instrumentele acelea, folosite odinioară pe spatele lor dezgolit expus vederii, misionarii au purces să predice disciplina în școli.

Kibi, un elev de unsprezece ani, a fost cel dintîi băiat din trib pedepsit. Așa a aflat el că la școala nu trebuie să vorbească neîntrebat. A fost bătut la palme cu cravașa. A primit zece lovituri, numărul divin înscris în chiar corpul uman – a zis misionarul –, deoarece un om are zece degete la mîini ca să îndeplinească lucrarea Domnului și alte zece la picioare, ca să stea drept în fața lui. Ca să nu mai amintim că zece e chiar numărul poruncilor lui Dumnezeu. L-au usturat palmele cumplit în ziua aceea pe băiat.

Pyande, mai vîrstnic cu un an, a fost bătut mai rău, cu biciușca. Susținuse că nimeni nu putea să călătorească prin ceruri într-un car de foc și că zeul fulgerelor locuia în nori, nu într-o grotă. Prin urmare, ce stă scris în cartea misionarului ar fi un neadevăr. Auzind acestea, padre l-a biciuit pe Pyande pe coapsele goale. Nu l-a bătut la fund, pentru că la școală, a spus Fra Fermino, băieții nu pot veni în pielea goală, așa cum umblă fără nicio rușine prin sat ori păduri. Trebuiau să poarte “uniforme”, adică niște frunze mari de palmier prinse cu sfoară la brîu, să își acopere organele genitale și fesele totodată.

Ezy, pentru că nu a învățat adunarea și scăderea, a fost bătut cu varga de ratan la tălpi. De fapt, Ezy o mai luase cînd și cînd cu bățul, pe spate și pe omoplați, dar să fie lovit la tălpi a fost o experiență neașteptat de dureroasă pentru un băiat de treisprezece ani ca el. Cel mai rău a fost că, din pricina bătăii, nu a putut să meargă în zilele următoare, ci a trebuit să stea acasă, fără să se mai poată acupla în pădure cu partenerul lui.

 

Vraciul tribului a vrut cu tot dinadinsul să cîștige încrederea misionarului încă din prima zi, urmărind să-l spioneze pe străin ca să afle ce e în capul lui. Vraciul avea o vîrstă respectabilă și văzuse multe la viața sa. Ocupația lui este să vindece lumea și să facă minuni. Cînd un vraci nu mai poate să vindece, este alungat, și unul din ucenicii lui mai tineri vine să îi ia locul. Fra Fermino i-a citit și vraciului din cartea sa. “E o carte de vrăjitorie, fără îndoială”, și-a spus vraciul în sinea lui. Orbi care își recapătă vederea, leproși vindecați, muți care își recapătă vorbirea în mod miraculos, furtuni care se stîrnesc din senin, fără să facă stricăciuni – asemenea minuni l-au fascinat la culme pe vraci. Pentru el, misionarul nu era decît un vrăjitor abil, un posibil rival. Totuși, i-a destăinuit lui Fra Fermino cîteva din tainele plantelor pe care le folosea în meșteșugul lui, să le aplice și el la școală, ca alifii, după ce îi pedepsea pe băieți. Sau poate că a făcut-o doar ca să îi cîștige simpatia. Oare cîte alte vrăjitorii nu vor mai fi fiind în cartea aceea? s-a întrebat vraciul. Cum ar putea să facă și el rost de una la fel? Cu siguranță că nu se găsea nicăieri de cumpărat. Îi trebuia, prin urmare, un prilej favorabil ca să pună mîna pe cartea aceea – așa că avea de așteptat.

 

Cînd vraciul i l-a trimis misionarului pe Awel, cel mai chipeș ucenic al său, sub pretext să-l ajute la treburile gospodărești, nu a avut în minte decît un scop: să-l observe pe străin cît mai îndeaproape. Adevărul e că și misionarii la rîndul lor i-au studiat atent pe băștinași și au adoptat în practicile lor creștine unele ingrediente locale; pe rogojinile cu care misionarul împodobise biserica lui improvizată, de pildă, infantele Christ era reprezentat ca un copil cu pielea tuciurie, iar fructul interzis nu era măr, ci fructul pasiunii. Așa că misionarul s-a arătat extrem de interesat cînd Awel, fiind întrebat, i-a spus de ce poartă el pene roșii pe cap și i-a destăinuit cîteva dintre secretele stadiilor de inițiere prin care un băiat din trib trebuia să treacă. Misionarul avea să descopere astfel alte obiceiuri locale, cu totul stranii și uimitoare pentru el.

 

Asta i-a spus Awel misionarului: sperma este esența vieții, e cea care dă puteri, așa cred ei, cei din tribul etoro. Cînd un băiat împlinește zece ani, devine manisa și e luat de lîngă mama sa, ca să stea cu bărbații din trib. Femeile locuiesc în colibe la marginea satului și sunt un bun al tuturor. Sunt puține zilele din an cînd unui tőrő i se îngăduie să se împreuneze cu o femeie, cu oricare dintre femeile din trib. Singurele relații trupești neîngrădite sunt cele dintre bărbați, căci bărbații pot schimba sperma între ei. Sperma nu trebuie risipită, altminteri trupul și mintea bărbatului slăbesc. De aceea, întrucît femeia reține sperma în trupul ei, ea trebuie doar însămînțată și lăsată să nască apoi în tihnă. Dacă nu rămîne gravidă, e alungată din trib.

Un manisa la zece însă, trebuie să prindă puteri, să capete spermă, căci la vîrsta lui nu are. Tradiția cere ca mai întîi să fie purificat. Cu prilejul ritului de purificare, bărbații din trib se tîrîie în genunchi, intonînd cîntece pentru zei, pînă într-un loc doar de ei știut. Acolo, băiatul e spălat din cap în picioare, apoi îl fac să vomite, să lepede toată poluarea adunată în el cît a stat lîngă mama lui. Ceremonia e greu de îndurat, căci băiatul va afla pe propria piele, prima oară în viața sa, cîtă durere are un tőrő de suportat în viață ca să se mențină pur. Îi este străpunsă limba cu săgeți, să sîngereze, căci sîngele îi este încă contaminat de mama sa. I se străpung buzele și nările. Apoi bărbații se așază în cerc și se masturbează. Cu sperma adunată, îl ung pe băiat pe față și corp. Sperma îi va pătrunde în pielea și, odată cu ea, se transmite și ceva din înțelepciunea celui care a ejaculat-o. În timp ce îl ung, unii cîntă din nama, fluierele falice și sfinte, alții dansează în ritm sacadat. Mestecă toți miez de areca și beau kava-kava, în care pun cenușă de oase, să fie tare băutura, să-i ducă mai iute în extaz. Cuprinși de exaltare, fiecare ia cîte un mănunchi de nuiele și se fugăresc unul pe altul, lovindu-se peste picioare și coapse pînă obosesc, ca să alunge răul din ei, căci durerea asta face, alungă ce-i rău din trup. Durerea purifică. Durerea produce însă și voluptate, căci plăcerea pe care o resimt cînd sunt loviți e mai mare decît atunci cînd trag fumul dintr-o țigară răsucită din frunze de arbore de plută, ca să viseze frumos.

Odată ritualul îndeplinit, băiatului i se dau pene negre de corb să le poarte drept însemn al purificării lui. Bărbații se retrag doi cîte doi în desișul pădurii, ținîndu-se unul cu celălalt de mînă, ca doi îndrăgostiți nerăbdători să se acupleze. Manisa este încredințat unui tőrő tânăr din trib recent inițiat, care devine partenerul său. La vîrsta lui, băiatul trebuie să înghită sperma pe gură, să sugă 'lapte de bărbat'. Trebuie să aibă grijă totuși, să nu sugă prea mult, căci prea multă spermă l-ar face să crească nemăsurat, să fie prea înalt. Un manisa mai înalt decît băieții de o vîrstă cu el este pedepsit pentru lăcomia lui. E bătut cu vergi de laur peste penis și coaie și e obligat să se masturbeze, să dea surplusul de spermă pe care l-a supt băieților mai scunzi ca el. Cei scunzi, desigur că nu au subt destul. Unii chiar se sperie cumplit cînd sunt puși să o facă prima oară. Așa a pățit Awel, cînd a văzut cît de mare e pula partenerului lui. Atît de mare și erectă, că semăna cu un kuansu, fructul roșu, aproape că nu îi încăpea în gură. Pentru că a refuzat să sugă, Awel a fost bătut cu varga peste omoplați. De voie, de nevoie, a început să-i placă, dar cînd i-a plăcut prea mult și a dat să muște, a luat-o iarăși cu varga pe spinare.

Pyande Ezy și Awel poartă deja pene roșii, însemnul vîrstei lor. Ei nu mai trebuie să sugă spermă. Un manisa la doisprezece ani devine un “cur de fiu”, iar partenerul lui îi este “cur de tată”. Primește deci spermă pe cealaltă cale, ca orice tőrő, pe din spate, din penisul tînărului său partener care îl pătrunde prin dos.

În cele din urmă, cînd împlinește paisprezece ani, manisa devine un tőrő, un bărbat. E ultima lui inițiere în tainele bărbăției, dar și cea mai dureroasă. Trebuie să arate că a deprins auto-disciplina, că știe să suporte durerea ca un bărbat adevărat atunci cînd așchia de bambus îi crestează spatele și pieptul, lăsîndu-i urme adînci, ca urmele dinților unui crocodil. Îi este îngăduit de acum înainte să poarte pene albe și să participe și el la întruniri și ritualuri, ori de cîte ori bărbații schimbă spermă, acuplîndu-se între ei. Ritualul se încheie a doua zi cu incorporarea celui recent inițiat în societatea masculină, ceremonia incluzînd inseminarea lui de către adulții din trib. În curînd, noul adult va deveni la rîndul lui un “cur de tată“ pentru un alt băiat pubescent.

 

Ce s-a întîmplat cu Fra Fermino cu o zi înainte de moartea sa, nimeni nu știe. Slăbiciunea lui a fost poate una îndreptățită, izvorîtă dintr-o intransigență dogmatică, creștinească. I-a căzut victimă Onzy, un băiat adoptat de trib. Cînd numărul copiilor din sat e în scădere, indigenii etoro obișnuiesc să fure copii de la triburile din jur. Onzy e un copil furat și nu are voie să poarte podoabă de pene pe cap, deși are paisprezece ani, dar poate să meargă în junglă și să se împreuneze cu alți băieți oricînd.

Onzy i-a spus la școală lui padre, de față cu toți, că ceea ce s-a petrecut cu cele două cetăți pe care zeul lui le-a distrus cu ploaie de pucioasă și foc din cer, a fost nedrept pentru că împreunarea dintre bărbat și bărbat nu e păcat, ci dimpotrivă, e chiar ceea ce zeii lor cer. Zeii îi îndemnă pe bărbați să se împreuneze cît mai des între ei, ca să asigure perpetuarea prin spermă a forței vitale din univers. A mai spus că o fecioară nu poate să nască, ci doar o femeie care a fost însămînțată. Oare tîmplarul acela să nu se fi împreunat niciodată cu femeia lui? Era lipsit de bărbăție? a întrebat Onzy.

Auzind rostite asemenea cuvinte de hulă la adresa Sfîntei Familii, misionarul nu s-a mai putut stăpîni și a pus mîna pe bici. L-a biciuit pe Onzy fără nici o explicație, pînă cînd i-a plesnit pielea de pe spate și de pe omoplați. Nu s-a oprit nici cînd băiatul a început să urle de durere, în vreme ce ceilalți băieți asistau neputincioși la suferința colegului lor. S-a oprit doar cînd Onzy s-a ghemuit la pămînt, convins că misionarul de aceea le făcuse școală în sat, ca să-i omoare pe toți. După ce Fra Fermino și-a revenit din furia de care fusese cuprins și a aruncat biciul, văzînd în ce hal era Onzy, a fost cuprins de remușcări. I-a spus să rămînă la școală după ore, că vrea să stea de vorbă cu el, să îi spună ceva între patru ochi. Nu-l putea lăsa să meargă acasă în starea în care se afla, trebuia oblojit.

Onzy a rămas cum i s-a spus. Cum detenția era necunoscută în școlile misionarilor, flăcăului i-a fost frică că va fi iar biciuit. Dimpotrivă, Fra Fermino s-a arătat blînd cu el. L-a pus să își dea “uniforma” jos, i-a uns rănile cu o alifie, apoi, o vreme, i-a admirat trupul gol, frumos și bine făcut. Pielea netedă, de abanos, mușchii minunat conturați confirmau – dacă mai era nevoie – că Domnul îl crease pe om după asemănarea sa. Dintr-odată, padre a simțit o pornire în el, în parte divină, în parte trupească. După cîte i-au fost relatate, zeii localnicilor voiau ca un băștinaș să fie un adevărat bărbat în orice împrejurare, iar el, după doi ani, devenise un fel de băștinaș. Drept urmare, și-a săltat poalele sutanei și i-a oferit băiatului pula să i-o sugă, așa cum aflase de la Awel că orice tőrő știe să o facă, adică foarte abil. Onzy a făcut-o într-adevăr magistral, uitînd de bătaia pe care o primise, încît, la un moment dat, Fra Fermino a simțit că nu se mai poate abține. Și-a amintit de anii petrecuți între zidurile mănăstirii și de ce făcuse el acolo cînd era de vîrsta lui Orzy. Așa că l-a cuprins pe băiat în brațe trăgîndu-l spre el, l-a făcut să se întoarcă cu spatele și să se aplece, apoi l-a pătruns adînc și s-a deșărtat cu totul, stăpînit de spasme, în curul lui.

 

Seara, cînd bărbații din trib s-au adunat ca fiecare să spună celorlalți cu toată sinceritatea ce anume a făcut el peste zi, Onzy nu a putut să mintă. Un tőrő nu poate avea secrete cu privire la viața lui personală. Așa că Onzy a mărturisit atunci cînd i-a venit rîndul ce a făcut și spus el la școală. A zis cît de rău a fost biciuit și ce bine s-a simțit cînd a primit spermă de la misionar, pe gură și pe cur.

Niciodată bărbații din sat nu au fost mai îngroziți, nici măcar cînd zeii i-au lovit cu fulgere și trăsnete, părînd de nedomolit. Misionarul le făcuse școală, îi învățase pe băieți să citească, să socotească, îi învățase ce e disciplina, ba chiar mai adăugase un zeu în panteonul lor, un zeu nevăzut. Pentru ei, rămînea un străin totuși. În nici într-un caz sperma lui nu era sacră, pentru că misionarul nu fusese nicicînd subiectul unui ritual purificator. Sperma lui era fluidul vital al unui alt fel de viață, care putea induce în ei puterile veneticilor sosiți de peste mări și țări. Era spermă contaminată.

L-au obligat deci pe Onzy să se masturbeze în mod repetat, ca să dea afară toată otrava din el, pînă la ultimul strop. I-au înțepat scrotul cu spini fini și septici de kaukau și i-au atașat de coaie o apărătoare neagră pentru penis, ca să atragă atenția tuturor că flăcăul fusese contaminat. I-au băgat pe gîtlej niște nuiele lungi, ca să vomite, să dea afară totul din stomac; și i-au vîrît un tub de bambus în rect prin care i-au introdus apă de argilă amestecată cu rizomi pisați de ghimbir sălbatic, ca să îi irige măruntaiele. În cele din urmă, l-au legat pe Onzy de stîlpul de lemn de care erau legați cei care urmau a fi biciuiți și l-au lăsat acolo, ca nu cumva să se mai împreuneze cu vreun alt băiat din trib și să-l molipsească și pe acela cu sămînța rea din el. A stat legat trei zile și trei nopți legat, timp în care l-au hrănit pe gură și prin anus cu spermă bună de la ei.

 

În cursul nopții, au fost convocați toți bărbații din trib, pentru deliberări S-au adunat să chibzuiască cum e mai bine de procedat cu Fra Fermino. Străbunii lor ar fi soluționat dilema simplu – l-ar fi mîncat pe misionar de viu. Ei însă, nu mai consumau carne de om. Așa că s-a propus ca padre să fie scopit și țintuit de o cruce, undeva în pădure, spre a fi sfîșiat de jivine. Și-au amintit însă că pe cruce sfîrșise dumnezeul lui, cel care luase chip de om, iar după ce fusese crucificat, a reînviat în mod miraculos. Oare nu se va înălța și misionarul la cer, devenind un zeu? Ar fi fost un pericol pentru ei. Așa că cel mai bine ar fi să moară otrăvit, au decis.

Cine urma să tragă săgeta? Doar zeii l-au știut. Nici cine a preparat otrava nu e cunoscut. A fost un amestec din veninurile extrase de la șerpii cei mai periculoși. “Hawijo, padre! Adio!” Cum e firesc, vraciul a jubilat închipuindu-și-l răpus de otravă pe cel care îi știrbise prestigiul magic, vorbindu-le indigenilor despre atîtea minuni. În plus, mai avea un motiv de bucurie vraciul: “cartea de vrăjitorie” a misionarului urma să îi rămînă lui. Cîteva clipe vor fi suficiente pentru ca a doua zi otrava să își facă efectul scontat. După ce Fra Fermino va fi rostit rugăciunea lui creștinească, trupul îi va rămîne înțepenit pe veci.

 

Din cînd în cînd, vraciul le mai citește cîteva pagini din cartea misionarului. Cei din trib îl ascultă fascinați. Sunt multe povești frumoase în ea, doar că e scrisă într-o limbă pe care numai cei care o învățaseră de la misionar puteau să o priceapă. Mare păcat! și-au spus indigenii. Mai bine ar fi să ceară permisiunea de la zei ca să traducă cartea pe limba lor. Ceea ce au și făcut.

Din ceruri, Fra Fermino îi privește și îi binecuvîntează pentru inițiativa lor înțeleaptă, gîndind în sinea lui că strădania sfîntei sale misiuni nu a fost cu totul în zadar.


Show all the stories by Alex din iasi
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org