New MMSA spank logo

Hollandse discipline

by Jeroen

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 30 Aug 2013


Een gewoon gezin met een vrijstaande bungalow: pa, ma en vier jongens.

Pa was leraar wiskunde op de middelbare school. De jongens gingen gedeeltelijk op de middelbare school en gedeeltelijk op de basisschool. Hans was 11, Sander was 13, Jaap was 15 en Jeroen 17. Het waren ondernemende jongens die wel in waren voor een geintje. Pa en ma hielden er ook wel van maar hanteerden een strikte discipline.

Pa had tijdens een reis naar Engeland gehoord van de roemruchte cane op engelse kostscholen. Het was toen Jeroen bijna 12 was.

Via een omweg had hij 2 canes weten te bemachtigen. Allebei 7 mm dik, de ene van kooboo rotan en de andere van dragon.

Kooboo rotan is wat veerkrachtiger maar minder zwaar dan dragon rotan. De dragon cane was dan ook strenger dan de kooboo cane. Pa had zich verdiept in de manier waarop lijfstraffen met de cane werden gegeven en besloot de canes altijd in de lijnolie te laten liggen om ze soepel en zwaar te houden.

Jeroen mocht als eerste van de jongens de kooboo-cane op zijn billen voelen. Pa sloeg vrijwel altijd op de onderbroeken van zijn zoons. Die spanden de billen nog wat aan en boden nauwelijks bescherming tegen de striemen.

Pa hield nauwkeurig bij hoe vaak hij zijn jongens had geslagen. Tot nu toe bleek uit het lijstje:

Jeroen 82 keer, waarvan 72 keer met de kooboo-cane

Jaap 60 keer, waarvan 56 keer met de kooboo-cane

Sander 37 keer, alle 37 met de kooboo-cane

Hans 5 keer, alle 5 met de kooboo-cane.

Totaal was er met de kooboo-cane dus al 170 keer een pak slaag uitgedeeld. Toch was de cane nog als nieuw door de lijnolie.

Straffen werden uitgedeeld in de huiskamer of de slaapkamer. De canes lagen in de schuur in een plantenbak met lijnolie. Vast ritueel was dat de jongen die straf kreeg zelf de cane moest gaan halen en die eerst netjes afdrogen.

Het paasrapport was gekomen. De jongens konden allemaal goed leren. Jeroen zat al in VWO-5 en Hans zou na de zomervakantie naar groep 8 gaan. Toch hadden alle jongens 1 of meer onvoldoendes. Tijd voor een flinke tuchtiging vond pa. Hij besloot iedere avond een jongen te straffen zodat de andere jongens er goed aan dachten dat ze voortaan beter moesten gaan studeren.

De volgorde werd:


Hans van 11
Sander van 13
Jaap van 15
Jeroen van 17


Show all the stories by Jeroen
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org