New MMSA spank logo

De krantenbezorger
Deel 2 – De zaterdagkrant

by Benny

Go to the contents page for this series.

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 29 Mar 2014


Mijn ogen zijn strak op de muur gericht. Ik schuifel met mijn voeten, terwijl ik mijn gewicht verplaatst naar mijn andere been. Net als een paar weken geleden, heb ik de handen op het hoofd. Mijn kleren, dit keer inclusief mijn boxershort, bevinden zich in de hal van het huis, netjes opgevouwen op de radiator. Naakt sta ik in de hoek van de studeerkamer. Ik heb straf!

Maandagochtend was het al begonnen. Ik was met mijn verkeerde been uit bed gestapt. Toen mijn moeder me maande op te schieten, omdat ik anders te laat op school zou komen, gaf ik haar een grote mond en zei dat zij zich met haar eigen zaken moest bemoeien. Natuurlijk kwam ik te laat op school. Voor straf moest ik me de volgende ochtend een half uur eerder melden.
Daar was het niet bij gebleven. Dinsdags was het weer misgegaan bij meneer Visser van wiskunde. Zoals gewoonlijk snapte ik niets van de lesstof en dus begon ik te kletsen met mijn buurman. Het leverde ons beiden een uur nablijven en een portie strafsommen op. Woensdagochtend had ik alweer straf. Dit keer bij Engels omdat ik voor de derde keer mijn huiswerk niet had gemaakt. Resultaat: twee hoofdstukken uit het lesboek overpennen.
Nee, ik had duidelijk mijn week niet. Erger was echter dat het allemaal mijn eigen stomme schuld was. Waarom was ik steeds zo tegendraads? Ik wilde heus wel opletten en mijn huiswerk maken, maar om een of andere reden bracht mijn andere ik me steeds in problemen. Als mijn moeder zich bij mijn vader over mijn gedrag beklaagde, mompelde die: Ach, dat is de puberteit. Dat gaat wel over. Maar, puberteit of niet, ik wist dat mijn gedrag onaanvaardbaar was en dat ik alle straf die ik kreeg dubbel en dwars verdiende. Eigenlijk was een paar hoofdstukken Engels overschrijven en wat strafsommen maken lang niet genoeg; ik verdiende veel meer.

Toen ik op zaterdagochtend door Het Bosje fietste, op weg naar het herenhuis, om daar de NRC te bezorgen, herinnerde ik me mijn eerdere bezoek aan het huis. Toen had ik tenminste écht straf gekregen en ik had me na afloop een stuk beter gevoeld. Maar ja, ik kon natuurlijk niet zomaar bij het huis aanbellen en vragen om straf. De bewoner zag me aankomen.
Hoe dichter ik bij het huis kwam, hoe sterker de herinnering aan mijn eerdere bezoek werd. Het uitkleden in de hal, de grote hand op mijn billen, de pijn, de hoek van de studeerkamer en uiteindelijk een colaatje, terwijl ik in mijn blootje op de bank in de woonkamer zat. Het was een vreemde gewaarwording geweest en ik vroeg me af of ik het me niet allemaal had verbeeld.

Ik pakte de NRC uit mijn fietstas en wilde die in de bus gooien, toen ik me het afscheid herinnerde. Ik had de man een hand gegeven en hem bedankt, waarop hij me had uitgenodigd opnieuw langs te komen als ik vond dat ik het nodig had. In de weken die sindsdien waren verstreken, had ik de man nooit meer gezien. De herinnering aan de strafmiddag was steeds meer vervaagd en het leek inmiddels een verre droom. Tot vandaag dan. Nu stond alles me weer net zo heller voor ogen als die middag. Kom gerust langs, als je het weer eens nodig hebt. Hij had het niet gespecificeerd, maar ik wist maar al te goed dat ik het nu meer nodig had dan ooit. In een opwelling trok ik de NRC, die al half in de brievenbus stak weer terug en drukte op de bel. Er gebeurde niets. Uit het huis klonk geen enkel geluid. Ach, het was ook een dom idee geweest. Ik duwde de krant weer in de bus.

Op dat moment voelde ik een hand op mijn schouder. Toen ik me omdraaide, stond de bewoner van het huis voor me, een boodschappentas in zijn andere hand. Zo knul, dat is een tijdje geleden. Kom je alleen de krant brengen of wilde je me spreken? Ik dacht dat ik je zag aanbellen?
Op een of andere manier had ik het gevoel dat de man al lang wist waar ik voor kwam, maar dat liet hij niet blijken. Afwachtend keek hij me aan. Ik wilde ontkennen dat ik had aangebeld, zeggen dat ik alleen de krant kwam brengen. Maar ik deed het niet. Ik stond daar maar en speelde stommetje. De man zei nog steeds niets, maar knikte me bemoedigend toe.
Wel, eh... Weet u nog, de vorige keer... U zei... Nou ja, ik bedoel... Nee, dit maakte waarschijnlijk niet veel duidelijk. Ik tekende met mijn voet een rondje in het grind, voelde hoe ik begon te blozen. Verdorie! Al de hele week had ik tegen iedereen een grote mond en nu kon ik er geen samenhangende zin uitkrijgen. Als je eens bij het begin begint, zei de man. Als ik me niet vergis begon je over je vorige bezoek. Ik neem aan dat je doelt op ons gesprek in de studeerkamer. Plotseling vatte ik moed: Ja, meneer. Dat bedoel ik. Toen ik wegging zei u..., nou ja, dat als ik het weer eens nodig had, dat ik dan nog maar eens langs moest komen.
En nu heb je het nodig?
Ik ben bang van wel, meneer.
De man pakte een sleutelbos uit zijn zak en opende de zware deur. Met een gebaar nodigde hij me naar binnen.

In de hal kreeg ik het plotseling benauwd. Ik zag nog voor me hoe ik vorige keer uit de regen binnen was gekomen en hier had staan druipen. En hoe deze zelfde man me toen streng had geboden mijn natte kleren uit te trekken. Nu scheen buiten de zon en waren mijn kleren kurkdroog. Ik friemelde aan het koordje van mijn jas. De man keek me aan alsof hij mijn gedachten had gelezen. Je ziet er vandaag niet uit als een verzopen kat, zoals vorige keer. Maar gezien het doel van je bezoek wil je je misschien toch uitkleden?
Ik knikte terwijl ik zenuwachtig stond te schuifelen. Ik voelde een vreemde kriebel in mijn maag. Wat eerst een vrijblijvende fantasie was geweest, begon nu wel erg realistische trekjes te vertonen. Maar ik had dit zelf aangehaald. Wie A zegt... Dus begon ik me uit te kleden. Dit keer helemaal, mijn boxer short incluis.

Ik moet nog even wat boodschappen opruimen. Je kent inmiddels de weg, dus loop zelf maar door naar de studeerkamer. Daar kun je alvast in de hoek gaan staan en erover nadenken wat je zoal hebt op te biechten. Met die woorden liet hij me alleen achter in de hal. De deur van de gang die leidde naar de studeerkamer, stond open. Ik bedacht dat ik nu nog weg kon. Ik kon me snel aankleden en ervandoor gaan. Ik wist echter dat ik dat niet zou doen. Langzaam liep ik naar de kamer waar ik vorige keer mijn straf had ondergaan. Ik opende de deur en sloot die weer zorgvuldig achter me. Er was in de tussenliggende periode niets veranderd. De hoek wachtte me al op, alsof hij speciaal voor mij was vrijgehouden. Ik was me terdege bewust van mijn naaktheid. Soms is bloot zijn heel fijn, bijvoorbeeld onder de douche of in bed. Maar bloot zijn voor straf is iets heel anders. Daar is niets prettigs aan. Dat is vernederend en beschamend maar, bedacht ik, ook verdiend. Dit was tenminste écht straf. Ik ging in de hoek staan en legde mijn handen op mijn hoofd en wachtte.

Hier sta ik nu dus, mijn ogen strak op de muur gericht, mijn handen op mijn hoofd. Ik schuifel voorzichtig met mijn voeten en verplaats mijn gewicht van het ene op het andere been. Ik wacht op de krantenabonnee die me eindelijk zal geven wat ik al de hele week verdien. Ik verwacht dat hij na een paar minuten zal binnenkomen, maar dat gebeurt niet. Het wachten duurt eindeloos. Hoewel het moeilijk is de tijd in te schatten als je voor straf in de hoek staat, denk ik dat ik hier toch al minstens een kwartier sta. Omkijken doe ik niet: omdat mijn bestraffer ieder moment kan binnenkomen, maar vooral omdat ik deze straf dik heb verdiend.

Eindelijk hoor ik de deur opengaan. Nog steeds word ik echter niet geroepen. Ik hoor dat de man in de kamer is, maar ik kan niet bepalen wat hij aan het doen is. Alleen vage geluiden dringen door tot de hoek waar ik mij bevind. Pas na nog een flinke poos klinkt eindelijk zijn stem: Oké, jongen, kom maar voor het bureau staan. Handen op je hoofd. Ik draai me langzaam om en loop, mijn handen zorgvuldig op mijn hoofd houdend, naar de aangeduide plaats. Hier stond ik een aantal weken geleden ook, toen in mijn boxer short, nu naakt. Hoewel ik dit keer zelf om mijn straf heb gevraagd, is het niet minder spannend. Ik krom mijn tenen en knijp mijn vingers extra vast op mijn hoofd.

De man klinkt oprecht geïnteresseerd, als hij me vraagt wat de aanleiding is voor mijn bezoek. Ik doe verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen week. Zo eerlijk mogelijk vermeld ik alle de wangedrag waarvoor ik straf verdien. Af en toe knikt hij begrijpend. Als ik eindelijk klaar ben, vraagt de man: En wat kom je nu eigenlijk hier doen?
Ik ben verbaasd. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Ik kom hier om straf te krijgen. Dat zeg ik dus ook tegen de man. Maar die laat zich niet zo gemakkelijk tevreden stellen. Luister, jongen. Jij hebt je op meerdere momenten de afgelopen week flink misdragen. Dat begrijp ik. Je hebt daarvoor straf verdiend. Natuurlijk! Jij ziet dat zelf ook in. Prima! Maar waarom kom je daarvoor bij mij?
Ik schuifel met mijn voeten, doe een stapje achteruit. Hoezo deze vraag? Had hij me niet zelf aangeboden me te straffen als ik het nodig had? Had ik hem dan zo verkeerd begrepen? Maar als dat zo was, waarom had ik dan net een half uur in de hoek gestaan? Waarom sta ik hier dan nu naakt voor zijn bureau?

Wel, meneer, ik heb strafsommen gehad van Vissertje, eh, meneer Visser van wiskunde en strafwerk van meneer Veldman van Engels, maar op een of andere manier is dat niet genoeg. Dat soort straf hoort er nu eenmaal bij op school, maar ik heb échte straf nodig. Ik heb me echt slecht gedragen. Ik wil aardig zijn tegen mijn moeder, maar dan scheld ik haar uit. Ik wil op school opletten, maar dan ga ik zitten klieren. Ik wil op tijd komen, maar kom dan op een of andere manier toch te laat. Ik maak overal een rotzooitje van. Daarvoor is een portie strafsommen niet genoeg. Ik verdien een stevig pak op mijn blote billen En u kunt mij die straf geven. Dat hebt u vorige keer laten zien... en voelen! En u hebt zelf gezegd dat ik mocht terugkomen als ik het nodig had. Nou... Ik heb het nu verdomme echt nodig! Ik hoor mezelf weer brutaal zijn en voeg er daarom snel aan toe: Alstublieft, meneer.
De man negeert de gebezigde krachtterm en knikt. Ja, je hebt gelijk. Dat heb ik gezegd. Ik wilde alleen even zeker weten dat je dit niet als een spelletje beschouwt, maar dat je werkelijk bereid bent de straf te ondergaan die je verdient.
Een spelletje? Hoe kan hij dat denken. Ik voel kippenvel op mijn armen, wrijf met mijn teen over de vloerbedekking. Ik sta hier naakt, mijn handen op mijn hoofd, te wachten op een pak slaag. Dit is echt geen spelletje. Dit is straf!

Ik ben er nu wel van overtuigd dat je serieus boete wilt doen voor je slechte gedrag. Ik zal me dan ook aan mijn woord houden en je geven wat je nodig hebt. Dat zal geen pretje worden, maar ik denk dat je je na afloop beter zult voelen. Ben je er klaar voor? Ik knik beamend.
De man schuift zijn stoel een stukje naar achteren, weg van het bureau en gebiedt me over de knie te komen liggen. Ik gehoorzaam, nerveus, maar opgelucht dat het nu eindelijk gaat beginnen. Die opluchting is echter van korte duur. Ze is vervlogen zodra de eerste harde slagen op mijn blote billen neerdalen. De man heeft het slaan sinds onze vorige ontmoeting allesbehalve verleerd. Eindeloos daalt zijn grote, zware hand neer op het tere vlees van mijn billen. Ze voelen alsof ze in lichterlaaie staan. Zeker vijf minuten duurt de slagenregen. Dan laat de man mij uithuilen en op adem komen. Wanneer ik tenslotte rustig over zijn knie lig, opent hij een la. Ik kan niet zien wat hij eruit haalt, maar daar kom ik snel achter. De slagenregen begint weer, maar dit keer niet met de hand. De man heeft een slipper uit de la gepakt, waarmee hij mijn al danig voorbewerkte bips verder tuchtigt. Ik dacht dat ik wist wat pijn was, maar daaraan begin ik nu ernstig te twijfelen. De slipper is erger dan de hand.
Keer na keer zwiept het voorwerp neer op mijn achterste. Voor mijn gevoel slaan de vlammen inmiddels uit mijn billen.
Dan begint de man me de les te lezen. Hij zegt te begrijpen dat je, als puber, misschien niet altijd lekker in je vel zit, maar dat dat geen reden is om je tegenover anderen te misdragen. Hij gebiedt me dat het afgelopen moet zijn met mijn egocentrische gedrag en verzekert me dat als ik doorga zoals nu, ik er de volgende keer niet zo gemakkelijk vanaf zal komen. Ik ril als hij dat zegt. Mijn billen voelen nu al alsof ze in brand staan.
Je mag je met je zestien jaren dan heel wat voelen; als je je niet fatsoenlijk gaat gedragen, zul je nog heel wat keer als een kleine jongen over mijn knie liggen. Je bent allesbehalve te oud voor een ouderwets pak slaag, knaapje. Onthoud dat!

Ik voel me klein en beschaamd, op mijn plaats gezet. De man zegt precies wat mijn betere ik me al een hele tijd probeert duidelijk te maken. Toch voel ik me niet alleen beschaamd. Net als vorige keer maakt zich tegelijkertijd ook een tevreden berusting van mij meester.
Na nog een aantal fikse tikken op mijn billen is het afgelopen. Ik blijf nog een tijdje liggen en als ik stop met snikken en weer rustig ademhaal, helpt meneer me overeind. Zo jongen, ga maar terug in je hoek. Het bezittelijk voornaamwoordje geeft me een vreemd gevoel. Toch klopt het: deze strafplaats voelt als mijn eigen plek. Hier kan ik mijn gedrag overdenken, spijt hebben, boete doen. Mijn strafplek; mijn hoek! De man laat me hier lang staan en hoe langer het duurt, hoe meer ik het als een echte straf ervaar. In de hoek staan is saai, vervelend, geestdodend. Maar het is ook louterend en bevrijdend. Nu boet ik tenminste echt voor mijn slechte gedrag van de afgelopen week.

Als ik eindelijk de hoek mag verlaten, legt de man een hand op mijn schouder. Tja, jongen, het valt niet mee om puber te zijn. Maar het gaat een keer over. En als het zover is, zul je met weemoed aan onze ontmoetingen terugdenken. Ik geloof hem op zijn woord.

Even later zitten we in de woonkamer. Hij met een biertje, ik met een cola. Hij gekleed, ik naakt. Hij ontspannen onderuitgezakt, ik wrijvend aan mijn nog gloeiende billen.
Meneer... Ik ga proberen me beter te gedragen, maar als het weer eens mislukt, mag ik dan nog eens terugkomen?
Zo vaak als nodig is, jongen. Zo vaak als nodig is!

s Avonds voor ik naar bed ga, geef ik mijn moeder een zoen, iets wat ik al lang niet meer heb gedaan. Ze kijkt me verbaasd aan. Als ik even later in bed lig, voel ik me zoals ik me in lange tijd niet heb gevoeld. In alle opzichten bevredigd val ik in slaap.

 
Go to the contents page for this series.

◀  Read the in this series.     Read the in this series.  ▶


Show all the stories by Benny
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org Valid HTML 5!