New MMSA spank logo

Een toeschouwer in de studeerkamer
Deel 1

by Jeroen

Go to the contents page for this series.

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 02 May 2014


Jelle en zijn vader gingen naar school. Het was maar 5 minuten lopen. Ze zouden een gesprek met de klasseleraar en enkele vakdocenten hebben. Tijdens de gesprekken mocht Jelle aanwezig zijn.

De meeste leraren waren best tevreden. Jelle haalde wel eens wat uit. Dat is ook normaal voor een jongen van 14, maar liet toch zien dat hij thuis wel opvoeding kreeg. Zijn vader dacht in stilte aan de canes die zo af en toe op de billen van Jelle neerdaalden, toen de leraren Jelle zo prezen. Bij het laatste gesprek bij de leraar gymnastiek ging het mis. Hij vertelde dat Jelle ontzettend lui was. Hij had stellig de indruk dat de jongen net deed alsof hij een slechte conditie had. De leraar vertelde zonder omwegen dat hij graag wilde dat dit zou verbeteren.

Jelles vader werd behoorlijk kwaad. Het ging zo goed, nu stel je me teleur. Ik denk dat jij straf verdient. De gymnastiekleraar was het hier wel mee eens. Wat heeft u voor straf in gedachten, vroeg hij. Jelles vader vertelde dat hij engelse canes gebruikte die zeer effectief waren.

Opeens bedacht zijn vader dat het goed zou zijn als de jongen een afstraffing zou krijgen waar de docent bij zou zijn. Ik stel voor dat u een keer bij de straf aanwezig bent. Jelle schrok. Hij had er niet op gerekend dat de leraar zo zou uitpakken en zeker niet dat zijn pa zo heftig zou reageren. De leraar zei dat hij die avond geen gesprekken meer had met ouders en dat hij dus mee kon gaan naar huis. “Dat is goed, dan drinken we eerst koffie en dan kan Jelle in de studeerkamer zich klaarmaken voor de straf”, sprak Jelles vader.

Toen het drietal thuis kwam werd Jelle naar de studeerkamer gestuurd. “Je weet hoe het werkt. Canes pakken en op het buro leggen. En netjes tegen de muur gaan staan.”. Intussen dronken Jelles ouders en de leraar koffie en spraken ze over het nut van goede straffen voor pubers. De leraar vertelde dat hij zelf twee jongens had van 10 en 12 die hij af en toe geducht over de knie legde. De cane had hij nooit overwogen.

Jelle deed intussen in de studeerkamer zijn broek uit en legde die over een stoel. Hij pakte twee canes die in een kast hingen en legde die op het buro. Daarna ging hij tegen de muur staan. Toen de mannen binnenkwamen zagen ze de jongen in zijn shirt en daaronder net zichtbaar een witte boxer. De leraar vroeg zich af hoe vaak dat broekje al was gestriemd met de cane.

Krijg je vaak met die canes, vroeg de leraar. Niet zo vaak, mijnheer, meestal krijg ik op m’n ondergoed een pak slaag. Heel af en toe bloot. Voel je veel verschil ?, vroeg de leraar. Bloot is nog pijnlijker, antwoordde Jelle.

Jelles vader pakte de canes en liet zien dat ze zeer veerkrachtig waren. Zeker de dunste cane floot hoog bij het zwiepen door de lucht. Jelles vader vertelde dat de jongen sinds zijn 14e met de senior cane zou krijgen. Die was iets dikker en had meer impact.

Je krijgt 6 slagen met de junior cane en 6 met de senior cane over jouw boxer. Ga over het buro liggen en doe je shirt omhoog.

Jelles vader pakte de junior cane. Toen zwiepte zijn vader met de junior cane. Het fluiten klonk dreigend. Jelle rilde van het geluid. Daarna voelde hij dat z’n vader z’n boxer strak trok. De jongensbillen stonden heel duidelijk afgetekend in het witte broekje.

Toen klonk ineens een zwiep en een slag. Gevolgd door een kreet van Jelle. Dat was de eerste, zei pa en liep naar de andere zijde van de het buro. Een herhaling volgde, eerst een streel over de billen, dan een zwiep door de lucht en een slag op de billen. Onder de stof van de witte boxer werden de rode striemen zichtbaar. Na zes slagen had Jelle het gevoel alsof buro waarop hij lag ook gloeiend heet was. De leraar zag dat de jongen zweette van het incasseren van de striemen.

Goed, we gaan nu de senior cane proberen. Het is de tweede keer dat je ermee krijgt. Je krijgt er nu 6 slagen mee. Voel de tuchtigende werking van deze cane ! Pa streelde de billen van de jongen met deze dikkere cane. Deze cane boog minder dan de junior cane maar was toch soepel, zag de leraar. Zonder enige aankondiging volgde de eerste slag, de 2e volgde aan de andere zijde. Jelle gilde het uit. De seniorcane was duidelijk pijnlijker dan de juniorcane. Na weer 6 slagen zag de leraar dat onder de boxer rode striemen te zien waren. Zo, die striemen zijn wel 10 dagen te zien, zei Jelles vader.

De leraar vertelde dat hij nooit zon goed gesprek had gehad met een vader die de zaken zo drastisch aanpakte.

De volgende gymles liep Jelle tot stomme verbazing van zijn klasgenoten het hardste.

 
Go to the contents page for this series.

  Read the in this series.  ▶


Show all the stories by Jeroen
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org Valid HTML 5!