New MMSA spank logo

de tuchtschool

by Jeroen

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 25 Jul 2014


Oom Rob is de hoofdmeester en tevens strenge directeur van een exclusieve kostschool. Hier worden een aantal jongens en meisjes gedisciplineerd opgeleid. Alle pupillen, in de leeftijd van 12 tot 18, die van dit internaat komen zijn geslaagd met de beste cijfers. Je wordt niet alleen goed onderwezen maar ook zeer streng aangepakt. De filosofie van Oom Rob is dan ook dat je beste resultaten alleen kan behandelen met het handhaven van strenge tucht en discipline.

Bij ernstiger overtredingen volgen er strenge lijfstraffen. Als je niet te vaak bestraft wordt mag een jongen zijn strakke boxer aan houden. Maar als je teveel straf krijgt dan laat oom Rob ondanks dat het pubers zijn hun boxer uitdoen.

Omdat Jeroen enkele weken geleden ook al de cane kreeg moet deze straf strenger worden. In de slaapkamer moet Jeroen zoals gebruikelijk zich uitkleden tot op zijn boxer.

Dan pakt de hoofdmeester de cane en zwiept daar mee eens door de lucht. Een siddering gaat door de jongen als hij het zwiepen van de cane hoort, alleen al bij het idee dat de eerste slag zal volgen.

Maar Oom Rob vindt het nog niet nodig, hij zwiept door de lucht en laat de cane zacht neerkomen en streelt eerst de billen die straks aan de beurt zijn.

En dan ineens een zwiep en een slag. Gevolgd door het sissen van de jongen. Dat was de eerste zegt Oom Rob en gaat naar de andere zijde van het bed. Een herhaling volgt, eerst een streel, dan een zwiep door de lucht en een slag op de billen. Onder de stof van de boxer worden de striemen zichtbaar.

Als de hoofdmeester weer aan de andere kant staat richt hij zich tot de bestrafte en bijt hem toe dat hij het rotan verdiend heeft. En weer suist de cane door de lucht. Telkens aan beide zijden van het bed. Na 12 slagen is de eerste sessie over.

Dan moet Jeroen de boxer uitdoen. De rode gestriemde billen worden zichtbaar. Er zullen nog 3 series van 6 slagen volgen.

Oom Rob streelt de billen van de jongen met de cane. Zonder enige aankondiging volgt de eerste slag, de 2e volgt na een pauze aan de andere zijde van het bed. Weer worden de billen gestreeld. De pijn trekt lekker door. Net voordat deze wat wegzakt, volgt er een nieuwe.

Oom Rob zegt dat de jongen het nodig heeft. Weer suist de cane door de lucht, raakt de billen, een rode striem komt op.

De cane suist door de lucht, striemt de billen, oom loopt om en er volgt een volgende striem. Jeroen heeft meegeteld en weet dat dat er nog zes striemen komen.

Oom Rob ranselt de 6 laatste. Het knalt door de kamer en Jeroens blote billen worden paars geranseld.


Show all the stories by Jeroen
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org Valid HTML 5!