New MMSA spank logo

Tim krijgt tucht
Deel 1

by Jeroen

Go to the contents page for this series.

Copyright on this story text belongs at all times to the original author only, whether stated explicitly in the text or not. The original date of posting to the MMSA was: 18 Oct 2016


Tucht voor Tim

Tim van 14 had voor de zoveelste keer de gymles gemist. Thuis werd dat niet getolereerd. Hij moest zich aan het begin van de avond bij zijn vader melden in de studeerkamer. Daar besprak zijn vader meestal hetgeen hij gedaan had en soms kreeg hij daar ook straf. In de kast achter zijn vaders bureau werden enkele canes en een zweep bewaard.

Zijn vader hield van ouderwetse lijfstraffen. Dat was goed voor de jongen. Gestriemde billen hoorden erbij. De billen van de jongen waren er inmiddels aan gewend en zijn vader sloeg altijd hard.

Nadat pa besproken had met Tim dat hij gewoon naar de gymlessen moest gaan beval hij


ga je omkleden in je sportkleding en kom binnen 5 minuten terug
ga naar je slaapkamer en kleed je daar om in je sportkleding

 
Go to the contents page for this series.

  Read the in this series.  ▶


Show all the stories by Jeroen
You can also discuss this story in the New MMSA Forum.

The contents of this story archive may not reflect
the views or opinions of the site owners, who most
certainly DO NOT sanction ANY abuse of children.
copyright © 2005-2018   admin ·AT· malespank.net
Labelled with RTALabel.org Valid HTML 5!